Informator

PUNKTY KARNE

Punkty karne

UZYSKIWANIE ZAŚWIADCZEŃ I USTNEJ INFORMACJI O WPISACH DO EWIDENCJI

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. 2012, poz. 488) osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub pisemne zaświadczenie o wpisach ostatecznych i tymczasowych dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Aby taką informację uzyskać na terenie woj. wielkopolskiego należy osobiście zgłosić się (z dokumentem tożsamości) do każdej jednostki organizacyjnej Policji woj. wielkopolskiego posiadającej odpowiednie możliwości techniczne. Informacji ustnej udziela się bezpłatnie. Natomiast nie udziela się jej tak telefonicznie jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

UWAGA !!!

W trakcie dokonywanej kontroli drogowej policjanci nie udzielają informacji o wpisach ostatecznych lub tymczasowych w ewidencji kierowców.

Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wydawane są:

przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu - w Wydziale Ruchu Drogowego KWP Poznań

przez Komendantów Miejskich / Powiatowych Policji woj. wielkopolskiego

Warunkiem wydania Zaświadczenia jest dokonanie przez zainteresowanego opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, która została określona w obowiązującej od dnia 01.01.2007r. ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Wnioski o wydanie zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej (w oryginale), przyjmowane są od osób zainteresowanych w recepcji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a.

UWAGA !!!

W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia przez Komendanta Miejskiego / Powiatowego Policji woj. wielkopolskiego opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta właściwego ze względu na miejsce wydania zaświadczenia.
Powrót na górę strony