Informator

STOP AGRESJI DROGOWEJ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 11 lipca 2014 roku uruchomiła specjalną skrzynkę elektroniczną, na którą można przesyłać materiały filmowe świadczące o agresywnym, rażąco naruszającym zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowaniu kierowców. Osoby przesyłające materiały filmowe muszą mieć przy tym świadomość, że przekazując nagranie Policji jako potencjalni świadkowie zarejestrowanych zdarzeń mogą być poproszeni o udział w czynnościach w tej sprawie.

Jeśli  byłeś świadkiem i masz taki film - prześlij !

 Adres mailowy: 
  stopagresjidrogowej@po.policja.gov.pl
 

Dla pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy danego wykroczenia niezbędne jest podanie:

- daty, godziny i miejsca zdarzenia ( miejscowość, ulica, nr drogi)
- danych dotyczących pojazdu: numer rejestracyjny, marka
- danych zgłaszającego: imię, nazwisko, adres do korespondencji, ewent. numer telefonu

 

WAŻNA INFORMACJA

Przesyłając materiał filmowy na adres stopagresjidrogowej@po.policja.gov.pl wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).

 

Wobec piratów drogowych będą stosowane wszystkie możliwe sankcje. Mogą to być konsekwencje z zakresu prawa karnego, ale również konsekwencje administracyjne - nałożenie punktów karnych oraz skierowanie sprawcy na badania psychologiczne, mające na celu stwierdzenie, czy ma on predyspozycje do posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Uwaga!

Rozmiar przekazywanego na powyższą skrzynkę odbiorczą materiału filmowego nie powinien przekraczać 20 MB. W przypadku większej pojemności można przekazać filmy na nośniku danych do najbliższej jednostki policji.

Jednocześnie prosimy, by wraz z wysłanym materiałem przesłać do nas zgodę na wykorzystanie go przez policję w celach prewencyjnych. 

Wykaz adresów w pozostałych Komendach Wojewódzkich Policji :
KWP Szczecin :  stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.pl
KWP  Bydgoszcz: stopagresjidrogowej@rd.kwp.byd.policja.gov.pl
KWP Rzeszów: stopagresjidrogowej@podkarpacka.policja.gov.pl
KWP Gorzów Wlkp.: stopagresjidrogowej@go.policja.gov.pl 
KWP Kielce:  stopagresjidrogowej@swietokrzyska.policja.gov.pl
KWP Białystok: stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl
KWP Gdańsk: stopagresjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl
KWP Katowice:  stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl
KWP Kraków:   stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl
KWP Łódź:   stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl
KWP Lublin:  stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl
KWP Opole:  problemdrogowy@op.policja.gov.pl
KWP Olsztyn: stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl
KWP Radom: stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl
KWP Wrocław: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl
KSP Warszawa: stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony