Aktualności

OSTATNI WAKACYJNY WEEKEND ZA NAMI – MOGŁO BYĆ BEZPIECZNIEJ!

Za nami ostatni letni weekend tego roku – czas wzmożonych powrotów z miejsc letniego wypoczynku.
Pomimo bardzo korzystnych warunków drogowych nie obyło się bez wypadków drogowych, w tym tych najtragiczniejszych w skutkach – wypadków w których zginęli ludzie.

 

W dniach 28 – 30 sierpnia 2015 r. w Wielkopolsce wydarzyło się:

 

29 wypadków drogowych, w których:

2 osoby zginęły, a

39 zostało rannych.

Policja odnotowała również 225 kolizji drogowych.

 

         Ostatni weekend lata okazał się być bezpieczniejszy niż ubiegłoroczny, bezpieczniejszy – bo zginęły 2 osoby, a nie 6 jak w roku 2014.

Wówczas wydarzyło się:

29 wypadków drogowych,

6 osób zginęło, a

32 zostały ranne.

Odnotowano 212 kolizji drogowych.

 

         Jak zwykle, głównymi przyczynami wypadków były błędy polegające na niedostosowaniu prędkości do panujących warunków drogowych, błędy przy wyprzedzaniu oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

 

Znamienne jest, że w obu śmiertelnych wypadkach drogowych sprawcami okazali się nietrzeźwi kierujący!

 

 

NIETRZEŹWI SIEJĄ POSTACH !

 

         Tylko od piątku do niedzieli na drogach naszego województwa zatrzymano 130 osób (w 2014 roku – 122 osoby), które kierowały pojazdami w stanie nietrzeźwości

– zatrzymani to nie tylko przestępcy lub sprawcy wykroczeń, ale także potencjalni zabójcy.

 

 

 

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY.
 

  • Od początku sierpnia 2015 roku policjanci służby ruchu drogowego Garnizonu Wielkopolskiego dokonywali przeglądu dróg w rejonach przyszkolnych pod kątem prawidłowości ich oznakowania pionowego i poziomego, właściwego umiejscowienia i stanu technicznego urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (barierki, łańcuszki, itp.) oraz sprawności sygnalizacji świetlnej. Kontrolą objęto większość szkół woj. wielkopolskiego, leżących w większości przy głównych ciągach komunikacyjnych, gdzie potencjalne zagrożenie wypadkowością jest największe. Ujawnione w trakcie kontroli nieprawidłowości, które w większości dotyczyły nieczytelność oznakowania poziomego oraz zasłonięcia znaków pionowych zostały niezwłocznie przekazane do zarządców dróg i w większości usunięte.
  • Policjanci wszystkich komend miejskich i powiatowych podległych KWP w Poznaniu zaplanowani we wrześniu br. organizację pogadanek z dziećmi – w większości w szkołach podstawowych – w klasach I-III oraz spotkań z rodzicami dot. zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.
  • W rejonach przyszkolnych wystawiane są posterunki i patrole z zadaniem kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ruchu, w tym w szczególności ograniczeń prędkości jazdy.
 

 
 

Opracował:

asp. szt. Maciej Bednik

WRD KWP w Poznaniu

 

Powrót na górę strony