Aktualności

Zmiany w organizacji ruchu - Akcja Znicz

Informacja

dot. zmian w organizacji ruchu, które zostaną wprowadzone przy wybranych nekropoliach w okresie związanym z obchodami Święta Zmarłych w 2014 r.

 

KMP w Poznaniu

Cmentarz Junikowo

 - 25 i 26października od godziny 8.00,
- 31 października od godziny 11.00,
- 1 listopada od godziny 5.00,

      - 2 listopada od godziny 8.00.

          Na ul. Cmentarnej i Owczej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, który będzie obowiązywał od ul. Grunwaldzkiej do Złotowskiej oraz na ulicy Chryzantemowej. Dodatkowo 1 listopada wprowadzony będzie także jeden kierunek ruchu na ulicy Złotowskiej, który będzie obowiązywał na odcinku od Owczej
do Bukowskiej oraz na ulicy Wieruszowskiej od Grunwaldzkiej w kierunku
ul. Junikowskiej. Ruch pojazdów na ulicy Grunwaldzkiej będzie odbywał się dwoma jezdniami w obu kierunkach.    

Na odcinku ulicy Grunwaldzkiej, od Cmentarnej do wjazdu na nowy dworzec tramwajowo - autobusowy, na lewych pasach obu jezdni zostaną wyznaczone miejsca postojowe. Miejsca takie będą także wyznaczone na prawym pasie jezdni południowej ulicy Grunwaldzkiej (do centrum) - od Wieruszowskiej do Sieradzkiej. Na tych odcinkach prędkość pojazdów zostanie ograniczona do 30 km/h. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka – Cmentarna -Wieruszowska będzie wyłączona. Ruchem kierować będą policjanci. Pozostałe sygnalizacje świetlne w okolicy cmentarza na wniosek Policji będą przełączane na sygnał żółty - pulsujący.

UWAGA: W nocy ruch pojazdów na ulicach Owczej-Cmentarnej i Złotowskiej oraz na pozostałych  rejonach cmentarza będzie przywracany.

 

Cmentarz Miłostowo
- 25 i 26października od godziny 8.00,
- 31 października od godziny 11.00,
- 1 listopada od godziny 5.00,

      - 2 listopada od godziny 8.00.

         Na ul. Gnieźnieńskiej (od skrzyżowania ulic Główna –Gdyńska -Krańcowa do Bałtyckiej) wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy oraz zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Na pasie ruchu zostaną wyznaczone miejsca postojowe. Prędkość pojazdów zostanie ograniczona do 30 km/h.

         Na ulicy Warszawskiej (od Mogileńskiej do węzła w Antoninku), na obu jezdniach zostaną wyłączone z ruchu lewe pasy, a w pasie rozdziału zostaną wyznaczone miejsca postojowe. Prędkość pojazdów na tym odcinku będzie ograniczona do 30 km/h. Wprowadzony zostanie również zakaz wjazdu samochodów ciężarowych.        

         Objazd poprowadzony zostanie ulicą Bałtycką. W nocy ruch pojazdów ciężarowych będzie przywracany.

         W dniu 1 listopada sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Bałtycka -Gnieźnieńska zostanie wyłączona. Ruchem kierować będą policjanci. Pozostałe sygnalizacje świetlne w okolicy cmentarza na wniosek Policji będą przełączane na sygnał żółty - pulsujący.

 

Cmentarz Górczyński
- 25 i 26października od godziny 8.00,
- 31 października od godziny 11.00,
- 1 listopada od godziny 5.00,

      - 2 listopada od godziny 8.00.

         Na ulicy Arciszewskiego (na odcinku od Palacza do Ściegiennego lub na odcinku od Grochowskiej - 100 m za zatoką autobusową - do Ściegiennego), na obu jezdniach zostaną wyłączone z ruchu lewe pasy, a w pasie rozdziału wyznaczone zostaną miejsca postojowe. Prędkość pojazdów na tym odcinku i na ulicy Ściegiennego zostanie ograniczona do 30 km/h. Wprowadzony zostanie również zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Objazd poprowadzony zostanie ulicami Hetmańską i Głogowską.

         W nocy ruch pojazdów ciężarowych będzie przywracany.

         W dniu 1 listopada sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Arciszewskiego/Ściegiennego zostanie wyłączona. Ruchem kierować będą policjanci. Pozostałe sygnalizacje świetlne w okolicy cmentarza na wniosek policji będą przełączane na sygnał żółty - pulsujący.

 

Cmentarz przy ulicy Lutyckiej

         Od 25 października od godziny 8.00 do 2 listopada - na ulicy Lutyckiej od ronda Obornickiego (Dembowskiego) do ul. Podolańskiej prędkość pojazdów zostanie ograniczona do 30 km/h. Wprowadzony zostanie również zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Objazd poprowadzony zostanie ulicami Witosa, Wojska Polskiego, Podolańską (w obu kierunkach). W nocy ruch pojazdów ciężarowych będzie przywracany.

Dodatkowo:
- 25 i 26października od godziny 8.00,
- 31 października od godziny 11.00,
- 1 listopada od godziny 5.00,

      - 2 listopada od godziny 8.00.

         Na ul. Lutyckiej wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się (znaki B-36
z  tabliczkami „nie dotyczy pobocza”). W rejonie cmentarza wprowadzony zostanie również zakaz wyprzedzania.

 

Cmentarz przy ulicy Nowina

         Od 25 października do 2 listopada - wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się na jezdni ulicy Szpitalnej (B-36 z tabliczką „nie dotyczy pobocza”). W rejonie cmentarza wprowadzony zostanie również zakaz wyprzedzania.  

 

Cmentarz przy ulicy Św. Antoniego

  - 1 listopada od godziny 5.00,

       - 2 listopada od godziny 8.00

         Na ulicach Św. Antoniego i Minikowo wprowadzony zostanie ruchu jednokierunkowy, który będzie obowiązywał od Książęcej do ronda Minikowo.
W przeciwnym kierunku ruch poprowadzony będzie ulicami Baranowską, Gołężycką lub Ożarowską, Czernichowską.

 

Cmentarz przy ulicy Morasko

         Od 25 października od godziny 8.00 do 2 listopada -  w rejonie cmentarza wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz zastosowany zostanie zakaz zatrzymywania się na jezdni (B-36 z tabliczką „nie dotyczy  pobocza”). W rejonie cmentarza zostanie zastosowany także zakaz wyprzedzania.

 

Cmentarz przy ulicy Wiśniowej

         Od 25 października od godziny 8.00 do 2 listopada
wprowadzony zostanie ruchu jednokierunkowy na ulicy Bluszczowej na odcinku od
ul. 28 Czerwca 1956 r. do ul. Wiśniowej oraz na ulicy Wiśniowej od Bluszczowej do Wspólnej. W przeciwnym kierunku ruch poprowadzony będzie ulicą Wspólną
i 28 Czerwca 1956 r.

 

Cmentarz przy ulicy Jasna Rola

         1 listopada od godz. 5.00 - wprowadzony zostanie ruchu jednokierunkowy na ulicy Jasna Rola na odcinku od Błażeja do Bronisława. W przeciwnym kierunku ruch poprowadzony będzie ulicami Bronisława, Umultowską do Łużyckiej lub Bronisława, Dzięgielową do Naramowickiej.

 

Kostrzyn – droga  krajowa nr  92

         Ograniczenie prędkości w obu kierunkach do 40 km/h w okresie 25-26.10.2014 oraz 31.10.-02.11.2014.   

 

Swarzędz – droga krajowa nr 92 (jezdnia w kierunku Warszawy )

         Ograniczenie prędkości w obu kierunkach do 30 km/h w okresie  25-26.10.2014 oraz 31.10.-02.11.2014.  

         Wyznaczenie na prawym pasie ruchu miejsc do parkowania.

 

Komorniki – droga krajowa nr 5

         Ograniczenie prędkości w obu kierunkach do 30 km/h w okresie 25-26.10.2014 oraz 31.10.-02.11.2014.

         W przypadku braku parkingów parkowanie dozwolone będzie na ulicach  bocznych w okresie: 25-26.10.2014 oraz 31.10.-02.11.2014.

 

Biskupice – droga krajowa nr 5

         Ograniczenie prędkości w obu kierunkach do 30 km/h w okresie 25-26.10.2014 oraz 31.10.-02.11.2014.   

         W rejonie cmentarza wprowadzony zostanie zakaz wyprzedzania.

          

Pobiedziska – droga krajowa nr 5

         Ograniczenie prędkości w obu kierunkach do 40 km/h w okresie 25-26.10.2014 oraz 31.10.-02.11.2014. 

         W ciągu drogi krajowej nr 5 przy skrzyżowaniu z drogą powiatową do
m. Kiszkowo wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się w okresie 25-26.10.2014 oraz 31.10.-02.11.2014.

 

Buk – droga wojewódzka nr 307

         Ograniczenia prędkości do  30  km/h w  dniach 25-26.10.2014 oraz
31.10.- 02.11.2014. 

         Postój pojazdów w dniach: 25-26.10.2014 oraz 31.10.-02.11.2014 tylko na poboczach.

         W rejonie cmentarza wprowadzony zostanie zakaz wyprzedzania   

 

Stęszew – droga wojewódzka nr 306

         Ograniczenia prędkości do 30 km/h w dniach 25-26.10.2014
oraz 31.10.-02.11.2014. 

         Parkowanie w dniach: 25-26.10.2014 oraz 31.10.-02.11.2014 będzie dozwolone tylko na  poboczach.

         W rejonie cmentarza wprowadzony zostanie zakaz wyprzedzania.

 

Łódź – droga wojewódzka nr 306

         Ograniczenie prędkości do 30 km/h w dniach 25-26.10.2014
oraz 31.10.-02.11.2014 

         Parkowanie w dniach: 25-26.10.2014 oraz 31.10.-02.11.2014 będzie dozwolone tylko na poboczach.     

         Umieszczenie znaków ostrzegawczych A – 30 „ inne niebezpieczeństwo ”  oraz lamp sygnałowych żółtych.

         W rejonie cmentarza wprowadzony zostanie zakaz wyprzedzania.

 

Mrowino – Cerkwica  – droga wojewódzka nr 184

         Oograniczenie prędkości do 30 km/h) w dniach: 25-26.10.2014
oraz 31.10.-02.11.2014

         Parkowanie w dniach: 25-26.10.2014 oraz 31.10.-02.11.2014 będzie dozwolone tylko na poboczach,   

         W rejonie cmentarza wprowadzony zostanie zakaz wyprzedzania.

 

Puszczykowo – droga wojewódzka nr 430

         Ograniczenia prędkości do 30 km/h w dniach: 25-26.10.2014 oraz 31.10.-02.11.2014.

         Parkowanie w dniach: 25-26.10.2014 oraz 31.10.-02.11.2014 będzie dozwolone  tylko na poboczach.               

 

Tarnowo Podgórne

         Ograniczenie prędkości do 30 km/h - w okresie: 25-26.10.2014 oraz 31.10.-02.11.2014.

 

Skórzewo – cmentarz przy ul. Kolejowej

         Ograniczenie prędkości do 30 km/h - w okresie 25-26.10.2014 oraz 31.10.-02.11.2014 

         Rozważyć możliwość dodatkowego oznakowania przejść dla pieszych   np. lampy sygnałowe żółte w w/wym. okresie.

         Rozważyć możliwość wprowadzenia ruchu jednokierunkowego w okresie:     
25-26.10.2014 oraz 31.10.-02.11.2014 na  ul. Poznańskiej do ul. Sportowej.      

                       

Przeźmierowo 

         Ograniczenie prędkości do 30 km/h okresie 25-26.10.2014 oraz
31.10.-02.11.2014,

         W przypadku braku parkingów parkowanie będzie dozwolone na ulicach  bocznych w okresie: 25-26.10.2014 oraz 31.10.-02.11.2014.     

 

Luboń

         Ograniczenie prędkości 30 km/h w okresie 25-26.10.2014 oraz 31.10.-02.11 br.

 

 

KPP w Chodzieży

Na drodze krajowej nr 11 zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości
do 50 km/h, które obowiązywać będzie od wjazdu do Chodzieskiego Domu Kultury
do skrzyżowania z ul. Ujską. Na ww. odcinku drogi wprowadzony zostanie również zakaz zatrzymywania. Znaki ustawiane będą w dniu 30.10.2014 r. po godz. 14.00,
a usunięte zostaną dnia 04.11.2014 r.

         Na ul. Ujskiej i ul. Strzeleckiej w stronę górnej kaplicy wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się. Znaki zostaną ustawione przez PZD Chodzież w dniu 31.10.2014 r.

Parking przy DK11 na ul. Jagiełły obsługiwany będzie przez TS Polonia.

Parking znajdujący się bezpośrednio przed wejściem na cmentarz przeznaczony będzie dla handlujących kwiatami i zniczami oraz osób niepełnosprawnych.

         Dnia 1 listopada będzie działało 5 linii komunikacji publicznej dowożącej ludzi
w rejon cmentarza przy ul. Jagiełły.

         W miejscowościach Budzyń, Szamocin, Margonin nie planuje się zmiany organizacji ruchu w rejonie cmentarzy.

 

KPP w Czarnkowie

Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu nie jest planowane.

 

KPP w Gnieźnie

Zmiany ruchu kołowego wprowadzone zostaną w piątek 31 października
i obowiązywać będą do 2 listopada  br. od godz. 5.00 do godz. 22.00 (dotyczy wszystkich cmentarzy).

 

Cmentarz św. Krzyża i św. Piotra

         Na Trasie Zjazdu Gnieźnieńskiego będzie dozwolone parkowanie pojazdów na wydzielonym odcinku drogi krajowej nr 5.

         Na ul. Gdańskiej, na odcinku od Wiaduktu Solidarności do Trasy Zjazdu Gnieźnieńskiego, wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Jednocześnie umożliwiony zostanie postój pojazdów po lewej stronie jezdni skośnie do krawężnika. Ponadto na placu znajdującym się pomiędzy ul. Gdańską, a Trasą Zjazdu Gnieźnieńskiego usytuowany zostanie dodatkowy parking.

Równocześnie ul. Wodna, ul. Żuławy (przy cmentarzu), ul. Świętokrzyska i ul. Żabia pozostaną ulicami jednokierunkowymi - (zmiana organizacji ruchu na tych ulicach będzie obowiązywała w okresie od 1.11.2014r. od godz.5.00 do 2.11.2014r.
do godz.22.00.).

Na ul. Gdańskiej (przy dojeździe do Trasy Zjazdu Gnieźnieńskiego) utworzony zostanie przystanek autobusowy MPK. Drugi przystanek zlokalizowany zostanie przy ul. Żwirki i Wigury.

Dodatkowo na Trasie Zjazdu Gnieźnieńskiego (przy wjeździe z kierunku Bydgoszczy
i Torunia) ustawione zostaną tablice wskazujące kierunek dojazdu do cmentarzy. 

 

Cmentarz św. Wawrzyńca

         Organizacja ruchu w rejonie tego cmentarza odbywać się będzie na takich samych zasadach, jak w latach ubiegłych - ulica Witkowska na całym odcinku pozostaje dwukierunkowa.

         W celu ułatwienia jazdy i parkowania wyznaczono ulice jednokierunkowe:

- ulica Słoneczna – na odcinku od ulicy Witkowskiej do ul. Surowieckiego,

- ulica 17 Dywizji Piechoty – na odcinku od ul. Witkowskiej do ul. Wesołej.

        

 

KPP w Gostyniu

Na drodze powiatowej nr P4907, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II w Gostyniu do skrzyżowania z drogą powiatową nr P 4938, wprowadzony zostanie obustronnie zakaz zatrzymywania się  (znaki B-36), który będzie obowiązywał
w okresie od 31.10.2014 roku do 02.11.2014 roku.

         W dniu  01.11.2014 roku przy drodze  nr P4907  zostanie utworzony doraźny parking dla około 150 samochodów osobowych.

         Na drodze gminnej prowadzącej od cmentarza w Strzelcach Wielkich
do Grabonogu wprowadzony zostanie znak informacyjny D-3 (droga jednokierunkowa) w kierunku miejscowości Grabonóg. Zmiana będzie obowiązywać w okresie od dnia 01.11.2014 roku od godz. 08.00 do 02.11.2014 roku do godz. 18.00.

 

KPP w Grodzisku Wlkp.

W rejonie cmentarzy utworzone zostaną parkingi, na które pojazdy będą kierowane przez członków  Ochotniczej Straży Pożarnej

Na terenie miasta Grodzisk Wlkp. dokonana zostanie zmiana organizacji ruchu na drogach dojazdowych do Cmentarza Komunalnego, tj. na ulicy Staszica zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy oraz na ulicy Kraszewskiego zostanie wprowadzony zakaz skrętu w ulicę Staszica

Zmiana w organizacji ruchu obowiązywać będzie w dniu 01.11.2014r

 

KPP w Jarocinie

Przewiduje się wprowadzenie zakazu zatrzymywania i postoju na odcinku
ul. Niepodległości (będącej fragmentem drogi krajowej nr 12) od wiaduktów kolejowych do skrzyżowania z ul. Przemysłową.  Ponadto wokół cmentarza parafialnego na
ul. Cichej (droga gminna) zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.

Powyższe zmiany będą obowiązywać w okresie od 31 października 2014r.
od godz.. 8.00 do 03 listopada 2014r. do godz. 8.00.

 

KMP w Kaliszu

Cmentarz Katolicki – ul. Częstochowska (droga wojewódzka W450) – zmiany
w organizacji ruchu drogowego od dnia 30 października br. od godz. 8:00 (czwartek)
do 03 listopada br. do godz. 18:00 (poniedziałek).

Planowane zmiany w organizacji ruchu drogowego:

         ul. Częstochowska (obustronnie na odcinku od skrzyżowania z ul. Budowlanych do restauracji „Aljo”) wprowadzony zostanie całkowity zakaz zatrzymania się pojazdów na jezdni i chodniku. Umieszczone zostanie oznakowanie pionowe w postaci znaków B-36 z tabliczką T-25 wskazującą stosowny odcinek. Ponadto wyznaczone zostaną
4 parkingi usytuowane po obu stronach ul. Częstochowskiej: parking asfaltowy „Grundig”, parking asfaltowy WSK (przy Straży Pożarnej), parking gruntowy
(na wysokości PWSZ), parking utwardzony przy markecie „Społem”. Na wysokości cmentarza umieszczone zostanie oznakowanie informacyjne o wyznaczonych parkingach.

   

Cmentarz Komunalny – ul. Poznańska (droga krajowa K12) – zmiany w organizacji ruchu drogowego od 27 października br. do 05 listopada br.

Planowane zmiany w organizacji ruchu drogowego:

         W dniu 01 listopada br. od godz. 6:00 do godz. 18:00 na ul. Poznańskiej
na odcinku od Al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Stanczukowskiego
- ul. Piłsudskiego (Rondo Solidarności) przejazd pojazdów będzie możliwy w obu kierunkach wyłącznie dla autobusów K.L.A. oraz samochodów „Taxi”. Dla pozostałych pojazdów wjazd w ul. Poznańska będzie możliwy wyłącznie od strony Al. Wojska Polskiego w kierunku Ronda Solidarności. Powrót pojazdów od strony cmentarza
w kierunku centrum będzie możliwy wyłącznie poprzez ul. Stanczukowskiego
lub ul. Piłsudskiego.

         Dla parkowania pojazdów już od dnia 30 października br. do 04 listopada br. zostaną wyznaczone miejsca parkingowe na terenach trawiastych przyległych
do cmentarza. Dodatkowy tymczasowy parking wyznaczony zostanie przy ulicy Poznańskiej na działce położonej w odległości około 400 metrów od cmentarza (prawa strona jadąc od ronda). Ewentualnie możliwe również na terenie parkingu przy sklepach Carrefour oraz Decathlon.

 

Cmentarz Tyniecki – ul. Łódzka (droga krajowa K12) – zmiany w organizacji ruchu drogowego od dnia 30 października br. (czwartek) do 03 listopada br. (poniedziałek).

Planowane zmiany w organizacji ruchu drogowego:

         W dniu 31 października br. w godzinach od 07:00 do parkowania pojazdów zostaną przeznaczone zewnętrzne (skrajne) pasy ruchu na jezdni ulicy Łódzkiej na odcinku 60 metrów od cmentarza w kierunku skrzyżowania z ul. Szlak Bursztynowy. 

         Miejsca postojowe na odcinku od cmentarza do ul. Wyjazdowej zostaną udostępnione już od piątku 31 października br. od godz.10:00 do 03 listopada br.
do godz. 18:00

         Cmentarze przy ul. Żołnierskiej, Górnośląskiej oraz Dobrzecu nie wymagają specjalnych zabezpieczeń lub zmian w organizacji ruchu drogowego.

 

KPP w Kępnie

Od 30 października 2014 roku od godz.22.00 do 2  listopada 2014 roku do godz. 22.00, w ciągu ulic gminnych Sienkiewicza i Spółdzielczej zostanie  wprowadzony ruch jednokierunkowy.

 

KPP w Kole

W niżej wymienionych lokalizacjach zostanie zmieniona obowiązująca organizacja ruchu:

Koło – ulice: Poniatowskiego, Szpitalna, H. Dąbrowskiego, Kazimierza Wielkiego, Leśna, w dniu 1 listopada br. w godz. 7.00 – 18.00 (z możliwością przedłużenia
do godz. 22 – przy dużym natężeniu ruchu).

Kłodawa – ulice Wilanowskiego, Cicha, Wyżynna; w dniu 1 listopada br. w godz.
7.00 – 14.00 (z możliwością przedłużenia do godz. 22.00 – przy dużym natężeniu ruchu).

 

KMP w Koninie

Już 31 października (od godzin popołudniowych) w pobliżu konińskich cmentarzy będzie zmieniona organizacja ruchu. Zmiany będą obowiązywały do 2 listopada włącznie.

         Ulica Kolska od skrzyżowania z ul. Trasą Warszawską do skrzyżowania
z ul. Świętojańską będzie drogą jednokierunkową z wjazdem od ul. Trasy Warszawskiej (od stacji paliw). Na ul. Kolskiej po prawej stronie będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się.

         Na zachodniej nitce ul. Trasy Warszawskiej od skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów do skrzyżowania z ul. Kolską (do stacji paliw) zostaną utworzone dwa pasy postojowe, a ruch pojazdów zostanie ograniczony do jednego pasa ruchu. Na odcinku tym zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Na ul. Warszawskiej ( w kierunku m. Brzeźno ) przed skrzyżowaniem
z ul. Kolską  będzie możliwość zawrócenia przez pas zieleni rozdzielający jezdnię i jazdę w kierunku centrum Konina.

         Na wschodniej nitce ul. Trasy Warszawskiej po obu stronach obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się.

         Zakaz zatrzymywania się zostanie wprowadzony na odcinku ul. Wał Tarejwy
od ul. Kolskiej do ul. Żwirki i Wigury.

         Ulica Działkowa na odcinku od parkingu przy cmentarzu komunalnym
do skrzyżowania z ul. Staromorzysławską będzie drogą jednokierunkową z zakazem zatrzymywania się po obu stronach. Wyjazd z parkingu przy cmentarzu na
ul. Działkowej będzie możliwy w obu kierunkach.

         Ulica Staromorzysławska na odcinku od skrzyżowania z ul. Działkową będzie drogą jednokierunkową. Na całej długości ul. Staromorzysławskiej obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się po obu stronach. Plac przed bramą wjazdową do cmentarza komunalnego zostanie objęty zakazem poruszania się pojazdów.
Na ul. Staromorzysławskiej od skrzyżowania z ul. Harcerską do cmentarza parafialnego i komunalnego będzie dozwolony ruch tylko autobusów MZK.

         Ulica Harcerska od skrzyżowania z ul. Staromorzysławską do skrzyżowania
z ul. Sosnową będzie drogą jednokierunkową z zakazem zatrzymywania się po lewej stronie. Zakazem zatrzymywania się będą dodatkowo objęte ulice: Portowa
i Ks. Jerzego Popiełuszki.

         W okresie święta Wszystkich Świętych priorytet będą miały autobusy komunikacji publicznej. Wszystkich zmotoryzowanych, odwiedzających w tych dniach cmentarze na terenie miasta Konina, prosi się o pozostawianie pojazdów na niżej wymienionych parkingach:

-   ul. Kolska: strona lewa za cmentarzem,

-   Trasa Warszawska: po obu stronach jezdni zachodniej,

-   ul. Grunwaldzka: parking,

-   ul. Działkowa: parking, dodatkowe miejsca parkingowe zostaną utworzone na terenie ogrodzonym przy cmentarzu, wjazd bramą od ulicy Działkowej,

-   ul. Harcerska: po lewej stronie.

Dojazdy do cmentarzy na terenie miasta Konina zostaną oznakowane specjalnymi tablicami o żółtej barwie z napisem „Dojazd do cmentarza” i strzałkami kierunkowymi.

 

KPP w Kościanie

Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu nie jest planowane.

 

KPP w Krotoszynie

Koźmin Wielkopolski

         Zmiana organizacji ruchu polega na ustawieniu znaku informacyjnego D-3 (droga jednokierunkowa) na ul. Poznańskiej od skrzyżowania z ul. Kopernika
do skrzyżowania z ul. Łączną i ul. Stanisława Goja. Ulica Łączna będzie ulicą jednokierunkową  od ul. Poznańskiej do ul. Towarowej. Od Białego Dworu będzie ustawiony znak C-2 (nakaz jazdy w prawo za znakiem) w ul. Towarową. Ulica Stanisława Goja będzie ulicą jednokierunkową od skrzyżowania  z ul. Poznańską
do ul. Cieszyńskiego. Na ul. Stanisława Goja będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania i postoju po obu stronach ulicy.

Zmiana czasowa organizacji ruchu obowiązuje od dnia 31 października do 3 listopada 2014 r.

Rozdrażew

Zmiana organizacji ruchu polega na ustawieniu znaku informacyjnego D-3 (droga jednokierunkowa) na ul. Kościuszki od strony ul. Pleszewskiej w kierunku ul. Leśnej, oraz znaku B–2 (zakaz wjazdu) z ul. Leśnej w ul. Kościuszki. Na ul. Leśnej przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki ustawione są znaki B-21 i B-22 (zakaz skrętu). Zmiana czasowa organizacji ruchu obowiązuje w dniu 1 listopada 2014 r.

Droga krajowa nr 15 w miejscowości Wałków

         Zmiana organizacji ruchu polega na ustawieniu znaków B–36 (zakaz zatrzymywania się) od strony miasta Jarocina i od strony Koźmina Wielkopolskiego oraz ustawienia znaków B–33 (ograniczenie prędkości) „ograniczenie prędkości do 60 km/h” na tym odcinku. Zmiana czasowa organizacji ruchu obowiązuje od dnia 31 października do 3 listopada 2014 r.

Krotoszyn

         Zmiana organizacji ruchu polega na ustawieniu znaku C-2 (nakaz jazdy w prawo za znakiem) na ul. Narutowicza od strony ul. Lelewela w kierunku ul. Ofiar Katynia, oraz znaku C–6 (nakaz jazdy prosto lub w prawo) na ul. Kilińskiego od strony skrzyżowania ul. Lelewela – Kilińskiego. Ruch pojazdów z rejonu cmentarza przy ul. Lelewela będzie kierowany do ul. Ofiar Katynia – Koźmińska. Zmiana czasowa organizacji ruchu obowiązuje od dnia 31 października do 2 listopada 2014 r.

 

KMP w Lesznie

         Częściowe zamknięcie dla ruchu Al. Konstytucji 3-go Maja stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 5 (od skrzyż. o ruchu okrężnym rondo Antoniny do skrzyż.
z ul. Jana Pawła II z możliwością poprzecznego przejazdu na skrzyżowaniu
z ul. Niepodległości i Kąkolewską),

         Ulica Kąkolewska, od strony Al. Konstytucji 3-go Maja do skrzyżowania o ruchu okrężnym rondo Grzybowo będzie drogą jednokierunkową.

         Na zamkniętym odcinku Al. Konstytucji 3-go Maja przewidywana jest organizacja parkingu dla uczestników uroczystości kościelnych w dniu 01.11.2014 roku w godzinach 7.00-17.00. W tym czasie dla ruchu tranzytowego na kierunku Poznań – Wrocław (kierunek Wrocław – Poznań bez zmian) zostanie wyznaczony objazd ulicami: Mickiewicza, Dąbrowskiego, Al. Jana Pawła II.

 Ponadto duże utrudnienia w ruchu wystąpią na ulicy Osieckiej (ciąg drogi wojewódzkiej nr 432) w rejonie cmentarza komunalnego. Na tej ulicy po obu stronach, zostaną ustawione znaki zakazu zatrzymywania (B-36).

 

KPP w Międzychodzie

Od dnia 31.10.2014 r. od godz. 9.00 do dnia 1.11.2014 r. do godz. 9.00 oraz od dnia 1.11.2014 r. od godz. 17.00 do dnia 3.11.2014 r. do godz. 16.00 wprowadzony zostanie  dojazd do cmentarza poprzez dwukierunkową ul. Gorzycką, następnie jednokierunkową ul. Cmentarną. Wyjazd z cmentarza odbywać się będzie odcinkiem ul. Cmentarnej o nawierzchni gruntowej  do ul. Gorzyckiej.

W dniu 1.11.2014 r.  w godz. od 9.00-17.00 wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy wokół cmentarza z odpowiednim oznakowaniem ulic jednokierunkowych oraz zakazów zatrzymywania się przy lewej krawędzi jezdni
ul. Cmentarnej celem udrożnienia ruchu.

 

KPP w Nowym Tomyślu

W rejonach cmentarzy zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca parkingowe.  
W dniu 01.11.2014 r. w miejscowości Zbąszyń na drodze nr 2744P zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na ul. Topolowej oraz przy cmentarzu komunalnym, gdzie od przejazdu PKP zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy
w kierunku miejscowości Strzyżewo, natomiast od strony Strzyżewa pojazdy będą mogły dojechać tylko do parkingu przy cmentarzu. Po obu stronach ul. Topolowej
w rejonie cmentarza będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów. Zmiany
te będą obowiązywały do czasu zakończenia uroczystości na cmentarzu tj. do około godz. 15:00.

 

KPP w Obornikach

Zmianami w organizacji ruchu objęte zostaną niżej wymienione ulice Obornik: - - ul. Garażowa – droga jednokierunkowa od ul. Piłsudskiego w kierunku
ul. 11 Listopada – ustawienie na wjeździe z ul. 11 Listopada zapory drogowej U20a oraz znaku B2 „zakaz wjazdu”,

- ul. 11 Listopada – z kierunku Piły do Poznania montaż znaku B22 „zakaz skrętu
w prawo” przed skrętem w ul. Garażową,

- ul. Cmentarna – droga wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od ul. Garażowej
do ul. Mickiewicza – ustawienie zapór drogowych U20a oraz znaków B2 „zakaz wjazdu” - wyłączenie z ruchu kołowego i umożliwienie tym samym swobodnego ruchu pieszych.

- droga dojazdowa do bramy cmentarza – wyłączona z ruchu kołowego z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych.    

         Wymienione zmiany zostaną wprowadzone w dniach od 30.10.2014r.
do 01.11.2014r. w godzinach 0700 - 1900 z możliwością skorygowania tego czasu
w zależności od natężenia ruchu

 

KPP w Ostrowie Wlkp.

Największe utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych spodziewane są w dniu
1 listopada w rejonach cmentarzy przy ul. Limanowskiego i przy ul. Bema w  Ostrowie Wielkopolskim, w związku z czym w rejonach tych cmentarzy w celu upłynnienia ruchu zostaną ustawione dodatkowe znaki zakazu zatrzymywania się, w większości
z tabliczkami "nie dotyczy chodnika.

 

KPP w Ostrzeszowie

Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu nie jest planowane.

 

KPP w Pile

Zmianami w organizacji ruchu objęte zostaną niżej wymienione ulice Piły:

- ul. Mohylewska - od skrzyżowania z ul. Przemysłową – wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu,

- ul. Przemysłowa - ruch odbywał się będzie w jednym kierunku – do centrum miasta, natomiast ruch autobusów wzorem lat ubiegłych odbywał się będzie w dwóch kierunkach,

- al. Poznańska - przed skrzyżowaniem z ul. Motylewską, lewy pas ruchu w kierunku miasta będzie okresowo zamknięty,

- na skrzyżowaniu al. Poznańskiej z ul. Cichą zostanie wprowadzony nakaz jazdy
w prawo.

         Na głównych skrzyżowaniach w obrębie  cmentarza komunalnego w Pile będą wyznaczone stałe posterunki regulacji ruchu.

 W m. Wyrzysk na ulicy przy cmentarzu wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu od drogi wojewódzkiej nr 194 ul. 22 Stycznia do m. Polanowo.

 

KPP w Pleszewie

Na odcinku ul. Kaliskiej w Pleszewie (obręb cmentarza) od skrzyżowania
z ul. Wodną – Piaski do skrzyżowania z ul. Niepodległości zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Dojazd do centrum miasta (od strony Kalisza) będzie możliwy
ul. Kilińskiego. Parkingi dla pojazdów zostaną wytyczone przy ul. Kaliskiej
(tern marketu Lidl) i na ul. Stare Targowisko.

Powyższa organizacja ruchu będzie obowiązywała od 29 października br.
od godz. 15.00 do dnia 3 listopada  br. do godz. 6.00.

 

KPP w Rawiczu

Rejon cmentarza Rawicz – Sarnowa

         Na ul. Nowowiejskiego zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy,
od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. 700 Lecia (ruch w kierunku cmentarza).

         Na ul. 700 Lecia od skrzyżowania z ul. Nowowiejskiego do parkingu przy cmentarzu wprowadzony zostanie obustronny zakaz zatrzymywania się.

Rejon cmentarza Rawicz

         Ul. Żwirowa zostanie wyłączona z ruchu od skrzyżowania z ul. Zofii Rytlewskiej – Cichońskiej do skrzyżowania z ul. Spokojną.

         Ul. Spokojna od skrzyżowania z ul. Szczanieckich do skrzyżowania
z ul. Podmiejską będzie ulicą jednokierunkową.

         Na ul. Spokojnej od skrzyżowania z ul. Żwirową do skrzyżowania
z ul. Podmiejską po prawej stronie udostępnione będzie parkowanie pojazdów, zasłonięty zostanie znak B-36 (zakaz zatrzymywania się).

         Ul. Podmiejska – zakaz zatrzymywania , ruch dwukierunkowy.

         Parkingi : przy ul. Żwirowej, Spokojnej, plac przy Urzędzie Miejskim oraz parking przy ul. Podmiejskiej.

         Zmiany oznakowania obowiązywać będą od godz. 18.00 dnia 31 października 2014 do dnia 1 listopada 2014 roku do godz. 18.00.

 

KPP w Słupcy

         Parking został wyznaczony obok kaplicy cmentarnej z wjazdem i wyjazdem
w ul. Koszucką. Samochody będzie można parkować po lewej stronie ul. Koszyckiej,
po prawej stronie będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się.

Samochody będzie można parkować na ul. Gajowej, ale tylko po prawej stronie. Ulica ta będzie otwarta dla ruchu na całej długości, ale od ulicy Szelity do al. Tysiąclecia będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy.

         Przy ul. Koszuckiej (na terenie zielonym) został wyznaczony dodatkowy parking – po prawej stronie, naprzeciw cmentarza, na wysokości pomiędzy I i II bramą.
Przy wyjeździe z ul. Koszuckiej w ul. Warszawską będzie obowiązywał nakaz jazdy
w prawo. Na ul. Szelity ruch będzie odbywał się bez zmian. 

 

KPP w Szamotułach

Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu nie jest planowane

 

KPP w Śremie

Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu nie jest planowane

 

KPP w Środzie Wlkp.

W okresie od czwartku 30.10.2014r. do wtorku 04.11.2014r., na terenie miasta Środa Wlkp., ma zostać wprowadzona zmiana oznakowania dróg dojazdowych w rejon cmentarzy i pobliskich parkingów, z wprowadzeniem objazdów następującymi ulicami:

-         na ul. Wrzesińskiej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy (prowadzący
w kierunku drogi W432 w stronę Wrześni),

-         na ul. Plantaża  zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy (prowadzący
w kierunku cmentarza),

-         na ul. Nekielskiej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy (prowadzący
w kierunku miejscowości Nekla),

-         na ul. Polnej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy ( prowadzący w stronę ul. Strzeleckiej),

-         na ul. Witosa zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy (prowadzący w stronę ul. Strzeleckiej).

         Wprowadzenie powyższych objazdów, ma być zależne od wzrostu natężenia ruchu na danym odcinku, w danym okresie.

 

KPP w Turku

Na drodze wojewódzkiej nr 470 od dnia 31.10.2014r do 02.11.2014r zostanie zastosowany  znak B-36 ( zakaz zatrzymywania się ). Zakazem zostanie objęty odcinek od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Rubinowej w miejscowości Turek. Zakaz będzie obowiązywał również na drodze wojewódzkiej nr 471, w odległości 200 m
od skrzyżowania z drogą powiatową nr P4491P w rejonie cmentarza w miejscowości Głuchów.

 

KPP w Wągrowcu

Od 30.10.2014 r. do 1.11.2014 r. na ulicy Klasztornej w Wągrowcu zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy ( znakiem D-3 ) - z kierunku ul. Skockiej.
Z kierunku ul. Opackiej na ul. Klasztornej zostanie ustawiony  ( znak D-4a ) - droga bez przejazdu, oraz na wysokości cmentarza ( znak B-2 ) - zakaz wjazdu. Ponadto na ul. Klasztornej – odcinek ulicy obejmującej cmentarz wprowadzony zostanie ( znakiem B-36 ) zakaz zatrzymywania się,  dot. prawej strony ulicy.

 

KPP w Wolsztynie

W m. Wolsztyn na ulicach Nowa, Powstańców Wlkp., Lipowa (ulice przylegające do cmentarza parafialnego) zostanie wprowadzone oznakowanie w postaci znaku B-36 (zakaz zatrzymywania), będzie on obowiązywał od dnia 31.10.2014r. do 03.11.2014r. Jednocześnie zostaną wskazane miejsca postoju – parkingi, m.in. bezpłatny parking przy pływalni miejskiej, parking przy ulicy Komorowskiej, teren piaszczysto trawiasty przy ulicy Komorowskiej oraz płatny parking Sklepu „Stokrotka” przy ulicy Żeromskiego.

W m. Siedlec na ulicy Leśnej (przylegająca do cmentarza parafialnego) zostanie wprowadzone oznakowanie w postaci znaku B-36 (zakaz zatrzymywania), który będzie obowiązywał od 31.10.2014r. do 03.11.2014r.

 

KPP we Wrześni

Ze względu na duże natężenie ruchu na odcinku ul. Kościuszki we Wrześni,
od skrzyżowania z dr krajową nr 92 w kierunku m. Bierzglinek będzie wprowadzony ruch jednokierunkowy, tj. samochody będą poruszały się od skrzyżowania
z dr. krajową nr 92 w kierunku m. Bierzglinek. Dla uczestników ruchu kołowego dla kierunku Gozdowo – Września wprowadzono zakaz wjazdu na wiadukcie i ruch skierowany zostanie na objazd do m. Września przez Bierzglinek i m. Węgierki.
Z ruchu wyłączony zostanie odcinek ul. Kościuszki, który jest zlokalizowany bezpośrednio przy cmentarzu. Zamknięcie ma nastąpić od 1 listopada od godz.
8 00 do godz. 17 00. Może ono ulec zmianie w wyniku decyzji służb porządkowych.  Wjazd na zamknięty odcinek drogi i dojazd do cmentarza umożliwiony będzie dla:

- kierujących pojazdami przewożącymi inwalidów, które będą mogły parkować
na  parkingu przy cmentarzu oraz po prawej stronie drogi w kierunku m. Gozdowo,

- autobusów komunikacji miejskiej,

- handlujących przy cmentarzu, którzy są dzierżawcami miejsc handlowych.

 

KPP w Złotowie

Na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych nie zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu drogowego. Po uzgodnieniach z zarządcą drogi gminnej, która stanowi dojazd do cmentarza komunalnego w miejscowości Złotów ustalono,
że zostanie na niej zastosowany znak C-2 (nakaz jazdy w prawo) - na początku tej drogi, patrząc od strony drogi wojewódzkiej. Zmiana ta umożliwia, podobnie jak
w roku ubiegłym, płynny wjazd i wyjazd kierującym z parkingu przy cmentarzu.

 

 

         Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych z KMP/KPP woj. wielkopolskiego, które otrzymały je od właściwych zarządców dróg. Wprowadzane przy poszczególnych nekropoliach organizacje ruchu mogą odbiegać od zmian przedstawionych w sporządzonym zestawieniu, dlatego przy dojeździe do cmentarzy koniecznym będzie zwracanie szczególnej uwagi na obowiązujące oznakowanie oraz polecenia wydawane przez osoby kierujące ruchem.

 Powrót na górę strony