Aktualności

Narada kadry kierowniczej pionu prewencji Policji garnizonu wielkopolskiego

DSC08964Kadra kierownicza pionu prewencji Policji garnizonu wielkopolskiego spotkała się na dwudniowej służbowej naradzie, by szczegółowo omówić m.in. problematykę bezpieczeństwa drogowego na tym terenie. Spotkanie poświęcone było ocenie stopnia realizacji wyznaczonych na rok 2013 priorytetów Komendanta Głównego Policji oraz efektywności podejmowanych zadań przez komórki ruchu drogowego w okresie od stycznia do lipca 2014 roku.


2 i 3 września br. w Ośrodku Integracji Europejskiej w  Rokosowie  odbyła się narada służbowa ,w której udział wzięli:  Naczelnicy wydziałów prewencyjnych KWP w Poznaniu, Dowódcy OPP i SPAP w Poznaniu ,Komendanci Miejscy i Powiatowi Policji nadzorujący  prace ruchu drogowego ,kierownicy komórek  ruchu drogowego Komend Miejskich i Powiatowych Policji z województwa wielkopolskiego, oraz Komendant Komisariatu Wodnego Policji  w Poznaniu i Rzecznik Prasowy KWP w Poznaniu. Spotkaniu przewodniczył Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski w towarzystwie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł.insp. Rafała Kozłowskiego. Na początek spotkania Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Poznaniu mł. insp. Stanisław Małecki przedstawił stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie 7 miesięcy 2014 oraz zagrożenia występujące na wielkopolskich drogach. Ponadto omówił problematykę nietrzeźwych kierujących. Następnie Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł.insp. Rafał Kozłowski wskazał na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Wielkopolski. Podkreślił również , iż nastąpiło bardzo duże wzmocnienie etatowe komórek ruchu drogowego i w związku z powyższym oczekiwane są efekty pracy policjantów w postaci poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Kolejny dzień narady otworzył Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski, który poinformował, iż trwają prace nad zwiększeniem  liczby videorejestratorów na terenie woj. wielkopolskiego oraz poruszył zagadnienia związane z personalizacją zadań Policji. Ponadto podziękował policjantom za trud, który wkładają w realizację codziennych czynności służbowych. Dalej głos zabrał Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Maciej Purol, który omówił zagadnienia dotyczące przeprowadzonych debat społecznych oraz wykorzystanie traserów w służbie. Głos zabrał również Rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Poznaniu mł.insp. Andrzej Borowiak, który przedstawił realizację polityki informacyjnej  Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Poznaniu. Na zakończenie Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł.insp.Rafał Kozłowski podsumował dwudniową naradę.
Powrót na górę strony