Porady Prewencyjne

Cyberprzemoc i inne zagrożenia płynące z internetu

malpa-ikonaGdzie szukać informacji, porady, pomocy w przypadku zagrożeń związanych z wykorzystaniem sieci Internet? Na przykład w poradniku pdfCyberprzemoc wydanym dzięki współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Poznań.Pomocy i informacji można szukać w następujących instytucjach:


POLICJA

997 lub 112
(czynne całą dobę)

Podstawowe informacje dotyczące problematyki zagrożeń związanych z Internetem zawierają także Porady prewencyjne pod tytułem pdfCyberprzemoc wydane dzięki współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji IPA Region Poznań.


FUNDACJA DZIECI NICZYJE

„Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci”

800 100 100

800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

„Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży”

116 111
(codziennie od 12:00 do 22:00)

www.116111.pl/napisz

Telefon 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość dzielenia się troskami, rozmawiania o sprawach dla siebie ważnych oraz wsparcia w trudnych sytuacjach, w tym o niebezpiecznych sytuacjach, które spotykają je w Internecie. Telefon jest ogólnopolski i całkowicie bezpłatny - istnieje także możliwość komunikacji online.


INSTYTUT NAUKOWY „NASK”

„Dyżurnet.pl”

Dyżurnet.pl stworzony został przez zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). Działa jako punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie – przede wszystkim materiałów prezentujących seksualne wykorzystanie dzieci. Pomaga w zwalczaniu naruszeń w Internecie, prowadzi również działania informacyjne i edukacyjne, adresowane do różnych grup użytkowników.

www.dyzurnet.pl

dyzurnet@dyzurnet.pl
(zgłaszanie nielegalnych treści)

801 615 005
(koszt połączenia lokalnego)


RZECZNIK PRAW DZIECKA

Dziecięcy Telefon Zaufania

800 12 12 12
(Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00)

Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka to bezpłatna, działająca całodobowo telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania jest jego dwoisty charakter z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej pełni on również rolę telefonu interwencyjnego.

Psycholodzy, pedagodzy, prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia wszystkim dzwoniącym dzieciom. Pod numer interwencyjny osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich.

www.bprd.gov.pl

rpd@brpd.gov.pl

22 583 66 00

Do dziecięcego telefonu zaufania najczęściej zgłaszane są sprawy dotyczące przemocy, problemów emocjonalnych, w relacjach rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych oraz wynikających z okresu dorastania. Zespół Dziecięcego Telefonu Zaufania prowadzi także edukację upowszechniającą prawa dziecka poprzez spotkania oraz zajęcia edukacyjne.

Umiejscowienie Dziecięcego Telefonu Zaufania w strukturach Biura Rzecznika Praw Dziecka daje jego konsultantom możliwość  zajmowania się problemem, monitorowanie sytuacji oraz organizowanie dalszej pomocy  w oparciu o współpracę z wieloma instytucjami.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka swoją działalność rozpoczął 20 listopada 2008 roku, był tym samym pierwszą zrealizowaną inicjatywą Marka Michalaka po objęciu urzędu Rzecznika Praw Dziecka.

Telekomunikacja Polska - jako operator telekomunikacyjny i firma zaangażowana społecznie  w pomoc dzieciom - zdecydowała się wspomóc Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Dzięki tej współpracy wszyscy dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów. Numer 800 12 12 12 został udostępniony na zasadach niekomercyjnych.

Kontakt:

Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
Tel. (22) 583 66 00
fax: (22) 583 66 96

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15 -16.15.

Adres poczty elektronicznej: rpd@brpd.gov.pl

Powrót na górę strony