Porady Prewencyjne

Witaj Szkoło!

witaj szkolo Zbliża się koniec okresu wakacyjnego. Niedługo rozpocznie się nowy rok szkolny. Co zrobić, aby ten czas był bezpieczny dla nas i naszych dzieci?

Okres ten niesie ze sobą wiele zagrożeń związanych m.in. z podróżą, wzmożonym ruchem związanym z powrotami z wakacji, powrotem do środowiska szkolnego oraz zawieraniem nowych znajomości. Niebezpieczeństwa związane z tym okresem związane są również z zażywaniem alkoholu i innych używek. To także ostatnie dni w których korzystamy z możliwości kąpieli i rekreacji nad wodą bowiem nadchodzący weekend wakacyjny zachęca dzieci i młodzież do beztroskiego wypoczynku przed powrotem do szkoły. W tym szczególnym okresie nie można zapominać o zasadach bezpieczeństwa, ponieważ większość zdarzeń i nieszczęśliwych wypadków jest wynikiem lekkomyślności młodych ludzi oraz lekceważenia obowiązujących przepisów, a przede wszystkim kąpieli w miejscach niestrzeżonych. Tylko w samym województwie wielopolskim od początku wakacji utonęło już 20 osób.

Podczas powrotów z wakacji pamiętajmy również o tym, że warunki drogowe mogą być zmienne lub nawet, jak informują synoptycy, w wielu miejscach naszego kraju niekorzystne. Zróbmy jednak wszystko, aby poniedziałkowe gazety nie informowały o kolejnych tragediach na drogach i aby tych wolnych od pracy dni nie określano jako kolejnego „czarnego weekendu na wielkopolskich drogach”. Każdy z dotychczasowych wakacyjnych weekendów bowiem niósł za sobą śmierć lub kalectwo uczestników ruchu drogowego, w różnych kategoriach: kierujących samochodami, motocyklistów, rowerzystów i pieszych. Jak zwykle, głównymi przyczynami wypadków była brawura i błędy polegające na niedostosowaniu prędkości do panujących warunków drogowych, błędy przy wyprzedzaniu oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

Nie zapominajmy o najmłodszych, którzy są na początku swojej drogi edukacyjnej. Rolą rodziców jest zapoznanie swoich pociech z drogą do szkoły ze wskazaniem miejsc niebezpiecznych oraz przedstawieniem podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Istotną informacją jest zmiana przepisów mówiących o tym, że od dnia 31 sierpnia br. wchodzi w życie prawny obowiązek używania elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się poza obszarem zabudowanym, po zmierzchu, idąc po jezdni lub po poboczu. Elementy odblaskowe powinny być widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym Wielkopolska Policja w ostatnie sierpniowe dni będzie przeprowadzać wzmożone działania prewencyjne. Będą one gwarantem bezpiecznych powrotów uczniów do szkoły i z pewnością wpłyną również na poprawę bezpieczeństwa podczas ostatnich wakacyjnych weekendów. W całym województwie policjanci ruchu drogowego wraz z zarządcami dróg skupią się na monitorowaniu i sprawdzaniu rejonów przyszkolnych pod względem prawidłowości ustawienia i stanu technicznego oznakowania przejść dla pieszych wokół szkół, stanu technicznego urządzeń zabezpieczających przejścia oraz widoczności w rejonie przejść zarówno kierowców jak i pieszych. Należy liczyć się także ze wzmożonymi kontrolami i badaniami trzeźwości kierujących pojazdami.

Służba prewencyjna koncentrować się  będzie również na ograniczaniu przestępczości oraz demoralizacji nieletnich a także negatywnych zachowań z ich udziałem.  Pod szczególną obserwacją będą m.in. miejsca sprzedaży i spożywania alkoholu, gdzie policjanci podejmować będą interwencje w każdym ujawnionym przypadku sprzedaży i podawania alkoholu osobom małoletnim lub jego spożywania w miejscach zabronionych.  Na terenie województwa wielkopolskiego w działaniach udział wezmą policjanci grupy „Blokers”, którzy specjalizują się w działaniach na rzecz ograniczania przestępczości i demoralizacji nieletnich. Ponadto działania profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież wiązać się będą z częstymi odwiedzinami policjantów w samych szkołach.

Życzymy wszystkim bezpiecznego zakończenia wakacji i spokojnego powrotu do szkoły, przedstawiając jednocześnie pakiet niezbędnych porad prewencyjnych.

 

Powrót na górę strony