>> Bezpieczeństwo nad wodą - Porady Prewencyjne - Policja Wielkopolska

Porady Prewencyjne

>> Bezpieczeństwo nad wodą


Wypoczynek często jest kojarzony z pobytem nad morzem, jeziorami, rzeką. Woda – nawet pozornie spokojna – może być niebezpieczna. Większość utonięć jest wynikiem lekkomyślności ludzi oraz lekceważenie obowiązujących przepisów, a przede wszystkim kąpieli w miejscach niestrzeżonych. Nierzadkie są również wypadki spowodowane nieostrożnymi zabawami na pokrytych lodem akwenach wodnych.

Kilka zasad prawidłowego postępowania nad wodami

-          Najlepsze do pływania, kąpieli są miejsca odpowiednio zorganizowane i oznakowane – kąpieliska strzeżone przez służby ratownicze.

-          Nie wolno się kąpać w miejscach niebezpiecznych jak również w pobliżu szlaków żeglownych oraz w wodach o silnym zanieczyszczeniu i wirach.

-          Zapoznaj się i przestrzegaj zasad regulaminu kąpieliska, stosuj się do zaleceń ratowników, którzy pełnią dyżur na kąpielisku.

-          Pamiętaj! Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska, pływalni oraz korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.

-          nie wchodź do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona.

-          nie niszcz urządzeń i sprzętu kąpieliska, sprzętu ratunkowego, znaków żeglugowych odgradzających kąpielisko.

-          nie wchodź do wody bezpośrednio po spożytym posiłku, nie wskakuj tez gwałtownie do wody będąc rozgrzanym dłuższym opalaniem.

-          nigdy nie skacz (zwłaszcza na głowę) do nieznanej wody .

-          w trakcie kąpieli nie krzycz, nie wzywaj pomocy, jeśli nie jest Ci ona potrzebna.

-          nie wrzucaj do wody śmieci, szkła.

-          w przypadku złego samopoczucia, uczucia zimna – natychmiast wyjdź z wody.

-          pływając nie oddalaj się od wyznaczonego, strzeżonego miejsca na kąpielisku:

jeżeli jesteś początkującym pływakiem – pływaj tylko w strefie kąpieliska ograniczonej żółtymi bojami. Czerwone boje wyznaczają strefę kąpieliska, z której korzystają dobrzy pływacy,

-          Jeśli zauważysz przypadek tonięcia lub wypadek nad wodą natychmiast wezwij pomoc – powiadom Ratownika.

 

Niebezpieczeństwa nad wodą – jak sobie z nimi radzić?

1)      Kurcz mięśnia – zachowaj spokój, postaraj się rozciągnąć bolący mięsień, skorzystaj
z pomocy innych osób.

2)      Nadmierne wychłodzenie organizmu – natychmiast wyjdź z wody, wysusz i ogrzej ciało, okryj się ciepło. W sytuacji gdy nie możesz wyjść z wody zapobiegaj utracie ciepła – przyjmij pozycję „kuczną”, wzywaj pomocy.

3)      Zachłyśnięcie się wodą - zachowaj spokój, kaszel ułatwia usunięcie przeszkody w drogach oddechowych. Skorzystaj z pomocy przyborów pływackich oraz pomocy innych.

4)      Wyczerpanie sił pływaka – należy spokojnie położyć się na wodzie na plecach, oddychać spokojnie i odpoczywać.

5)      Poruszanie się w wodzie o silnym prądzie – Staraj się nie płynąć pod prąd, poddać się sile wody i wypłynąć ze strefy działania prądów. Na morzu próbuj płynąć wzdłuż brzegu. Na rzece staraj się ułożyć w pozycji na plecach z nogami skierowanymi do przodu lub osłaniaj ciało przed urazami trzymając ręce przed sobą. Wzywaj pomocy.

-          Silne falowanie – Staraj się płynąć na grzbiecie fali. Unikaj pływania gdy fale są zbyt silne.

6)      Miejsca bagniste – należy położyć się na wodzie, odpłynąć od miejsca bagnistego.

7)      Zmiany głębokości wody – należy przestrzegać informacyjnych znaków ostrzegawczych, początkujący pływacy powinni unikać kąpieli w miejscach gwałtownego spadku dna.

8)      Wywrotka jednostki pływającej – Jeśli łódź utrzymuje się na wodzie pozostajemy przy niej i wzywamy pomocy (próbujemy postawić jednostkę), gdy łódź tonie odpływamy od niej.