Zespół - Magazyn Dowodów Rzeczowych

Zespół - Magazyn Dowodów Rzeczowych

 

ZADANIA I ZAKRES BADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU

Zespół - Magazyn Dowodów Rzeczowych

 

 

  • prowadzenie magazynu zgodnie z zasadami postępowania z dowodami rzeczowymi stanowiącymi przedmiot badań w Laboratorium oraz ich ekspedycji po przeprowadzeniu tych badań - w ramach obowiązujących przepisów;
  • obsługa kancelaryjna sekcji Laboratorium związana z wykonawstwem ekspertyz;
  • przygotowanie akt do złożenia w archiwum;
  • prowadzenie ewidencji finansowej związanej z opracowywaniem rachunków za ekspertyzy kryminalistyczne.

 

 

 

Powrót na górę strony