Zespół Mechanoskopii

Zespół Mechanoskopii

 

ZADANIA I ZAKRES BADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU

Sekcja Mechanoskopii i Balistyki

Zespół Mechanoskopii

mechanoskopia

 

  • prowadzenie badań w zakresie:

- oceny śladów mechanicznego działania,
- identyfikacji narzędzi i przedmiotów na podstawie śladów ich użycia,
- urządzeń zamykających,
- określania, czy przedmioty stanowiły całość,
- określenia kierunku i zwrotu siły oraz sposobu stłuczenia lub uszkodzenia szyb,
- określania autentyczności oznaczeń identyfikacyjnych naniesionych na różnych podłożach,
- oznaczeń identyfikacyjnych znaczników, cechowników i numeratorów,
- identyfikacji pojazdów i ich podzespołów.

 

 

Powrót na górę strony