Sekcja Chemii

Sekcja Chemii

 

ZADANIA I ZAKRES BADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU

Sekcja Chemii

 chemia

 
  • prowadzenie badań identyfikacyjnych:
- środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów,
- materiałów wybuchowych i substancji pirotechnicznych,
- śladów powybuchowych,
- substancji łatwopalnych i drażniących,
- wyrobów alkoholowych;
  • prowadzenie badań porównawczych:
- wyrobów lakierniczych,
- wyrobów włókienniczych;
  • określanie cech grupowych „nn” substancji pochodzenia naturalnego i sztucznego;
  • badania zawartości alkoholu etylowego we krwi.

 

 

Powrót na górę strony