Sekcja Biologii i Genetyki - Policja Wielkopolska

Sekcja Biologii i Genetyki

Sekcja Biologii i Genetyki

 

ZADANIA I ZAKRES BADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU

Sekcja Biologii i Genetyki

helisa

 

  • wykonywanie badań materiału genetycznego wyizolowanego ze śladów w postaci tkanek, wydzielin, płynów ustrojowych;
  • wykonywanie badań materiału genetycznego wyizolowanego ze śladów kontaktowych (powstałych na skutek kontaktu skóry człowieka np. z odzieżą, przedmiotem, narzędziem itp.);
  • kwalifikacja włosów do dalszych badań genetycznych;
  • udzielanie pomocy w prowadzeniu i zabezpieczaniu śladów biologicznych, podczas oględzin najpoważniejszych miejsc zdarzeń kryminalnych, osób i przedmiotów.