Sekcja Badań Dokumentów i Fonoskopii

Sekcja Badań Dokumentów i Fonoskopii

 

ZADANIA I ZAKRES BADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU

Sekcja Badań Dokumentów i Fonoskopii

fonoskopia

 

 • sporządzanie analiz porównawczych rękopisów i podpisów;
 • identyfikacja osób na podstawie badań pisma ręcznego i podpisów;
 • określenie autentyczności dokumentów;
 • identyfikacja technik wytwarzania dokumentów;
 • identyfikacja grupowa i indywidualna urządzeń;
 • badanie identyfikacyjne pieczątek, pieczęci, stempli, datowników oraz ich odbitek/odcisków;
 • ujawnianie śladów oraz odtwarzanie treści pisma wgłębionego, zapisów usuniętych oraz zamazanych;
 • badanie dokumentów zniszczonych;
 • odtworzenie zapisu i spisanie treści nagrań zakłóconych;
 • wykonywanie kopii, w tym kopii z korekcją zapisów fonicznych;
 • pobieranie materiału porównawczego w postaci mowy do badań identyfikacyjnych mówców;
 • badanie autentyczności cyfrowych nagrań fonicznych;
 • identyfikacja mówców z wykorzystaniem wypowiedzi z materiału dowodowego i porównawczego.

 

1DSC 0491

 

Powrót na górę strony