Wprowadzenie

Wprowadzenie

Polskie Centrum Akredytacji w dniu 22.04.2013 r. udzieliło akredytacji

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Laboratorium Kryminalistyczne

na badania wykonywane dla celów obszaru regulowanego

postanowieniami Decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne

w obszarach: badań daktyloskopijnych - wizualizacja śladów daktyloskopijnych i identyfikacja odwzorowań linii papilarnych oraz badań genetycznych.

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1427 z dnia 14 lipca 2020 roku potwierdza, że:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Laboratorium Kryminalistyczne

spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 1427.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

Spełnienie przez laboratorium wymagań normy ISO/IEC 17025 oznacza, że laboratorium

spełnia zarówno wymagania w zakresie kompetencji technicznych, jak i systemu zarządzania,

które są niezbędne dla spójnego zapewnienia technicznie wiarygodnych wyników badań

według: Wspólny Komunikat ISO-ILAC-IAF w sprawie wymagań dotyczących systemu zarządzania zawartych w normie ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących - kwiecień 2017

Powrót na górę strony