Porozumienia

KWP - Podpisanie Listów intencyjnych

IMG 86944 lutego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu doszło do podpisania Listów intencyjnych pomiędzy Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim i niektórymi szkołami województwa wielkopolskiego, w sprawie utworzenia klas policyjnych.


4 lutego na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyła się uroczystość podpisania Listów intencyjnych pomiędzy niektórymi szkołami województwa wielkopolskiego, a Komendą Wojewódzką. Stanowią one formę porozumienia o współpracy, która ma postać umów patronackich. Całemu przedsięwzięciu patronuje Wielkopolski Komendant Wojewódzki. Patronat ten obejmuje wsparcie dydaktyczne ze strony Policji dla uczniów klas o profilu policyjnym. Jak podkreślił Komendant Wojewódzki insp. Rafał Batkowski celem przyświecającym powstawaniu takich klas jest troska o bezpieczeństwo publiczne, które zaczyna się już na etapie lokalnej społeczności.

W uroczystości udział wzięli: Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu pani Elżbieta Karpisiewicz, Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kole pani Irena Cicha, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu pan Przemysław Wantucha, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu pani Magdalena Mocna, Wicedyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Kościelcu pani Stanisława Ciszyńska, Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu pani Lucyna Żerkowska-Chełminiak oraz  starosta poznański Jan Grabkowski. Powrót na górę strony