Porozumienia

Porozumienie ze szkołami

dscf9008W Sali Tradycji i Historii przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu podpisano kolejne umowy partnerskie ze szkołami woj. wielkopolskiego. Umowy, które podpisane zostały przez insp. Krzysztofa Jarosza i dyrektorów szkół, dotyczą utworzenia kolejnych „klas policyjnych” i wzajemnej współpracy w edukacji młodzieży.


Wprowadzenie w szkołach  innowacyjnego programu nauczania mającego na celu przygotowanie młodzieży chcącej w przyszłości podjąć pracę w strukturach policji, wojska, straży pożarnej lub innych instytucjach obronnych, spowodowało utworzenie klas o profilu „policyjnym” lub „bezpieczeństwa publicznego” w tych placówkach. Aby przekazywał młodzieży wiedzę w tym zakresie nieodzowna jest współpraca szkół z Policją. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu zawarł dzisiaj kolejne umowy partnerskie z dyrektorami szkół, których celem jest nawiązanie współpracy oraz objęcie patronatem profilowanych klas.

Umowy partnerskie zawarte zostały na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. Następnie dyrektorzy szkół, przedstawiciele placówek oświatowych i uczniowie zwiedzili Salę Tradycji i Historii Policji. Przybyli goście i reprezentanci klas policyjnych mieli okazję obejrzenia wielu cennych i unikalnych eksponatów, zgromadzonych w kilku salach.

Umowy zawarły nastąpujące szkoły:

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie – mgr Krzysztof Pachciarz

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Pleszewie – mgr Lilla Deleszkiewicz

Zespół Szkól Ogólnokształcących I Profilowanych w Wolsztynie – mgr Katarzyna Lulkiewicz

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie – mgr inż. Piotr Pasik

dscf9031
dscf9025

Powrót na górę strony