Aktywność i inicjatywy

Kalisz - Klasy mundurowe z wizytą w komendzie

DSC 0872Na specjalnie przygotowaną lekcję przybyli do kaliskiej komendy uczniowie klas o profilu mundurowym. Stróże prawa przedstawili młodzieży strukturę organizacyjną Policji oraz zaprezentowali wykorzystywany podczas służby sprzęt. Uczniowie mieli też okazję zapoznać się z pracą przewodnika psa.


Uczniowie z klas mundurowych z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu i z Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie uczestniczyli 24 kwietnia br. w nietypowych zajęciach zorganizowanych przez mundurowych w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu.

O swojej pracy opowiedziała młodzieży przewodniczka psa policyjnego. Omówiła rodzaj wykonywanej przez nią pracy oraz wskazała na dużą rolę psa w rozwiązywaniu zagadek kryminalistycznych. Mówiła również o wymogach, jakie czworonogi muszą spełnić i jakie szkolenie muszą odbyć, aby „wstąpić” do służby. W zajęciach tych uczestniczył „Logan” - pies policyjny, dokładnie wykonujący polecenia swojej przewodniczki.

Kadeci dowiedzieli się jakie cele i zadania realizuje kaliska Policja oraz na czym polega praca policjanta z Wydziału Prewencji. Atrakcją dla gości było oglądanie radiowozów oraz ich wyposażenia. Zainteresowanie budził również sprzęt wykorzystywany przez mundurowych z Wydziału Prewencji. Młodzież poznawała do czego służą poszczególne elementy wyposażenia. Podczas swojego pobytu uczniowie zadawali pytania na temat pracy policjantów. Zwiedzili również budynek komendy.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu na stałe współpracują ze szkołami, w których realizowany jest program klas mundurowych. Policjanci wspomagają uczniów swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki temu młodzież nabywa wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, a także poznaje specyfikę pracy mundurowych. Uczniowie uczestniczą także w akcjach i działaniach profilaktycznych organizowanych przez kaliską jednostkę.

Powrót na górę strony