Klasy mundurowe

Stacjonarne dwudniowe obozy dla kadetów

W Wielkopolsce zwiększa się liczba szkół ponadgimnazjalnych posiadających klasy mundurowe. Oferta edukacyjna klas policyjnych przyciąga młodzież oraz cieszy się zaufaniem, zarówno rodziców, jak i nauczycieli. Elementy wiedzy o funkcjonowaniu Policji, kształtowanie postaw prospołecznych, nacisk na doskonalenie sprawności fizycznej oraz wyższej niż przeciętnie dyscypliny rozszerzają horyzonty i podnoszą kompetencje uczniów, wśród których są przyszli kandydaci do służby w Policji.

Propozycja dla klas II – warsztaty oraz dla klas maturalnych - treningi kompetencyjne, organizowane i realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, są formą wsparcia dydaktycznego szczególnie cenioną przez pedagogów i kadetów.

Warsztaty o charakterze dwudniowego obozu odbywają się poza szkołą, są przygodą
i zarazem szkoleniem. Dają jedyną w swoim rodzaju szansę przyszłym kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do służby w Policji na zdobycie dodatkowej wiedzy, sprawdzenie się w nowych warunkach, nie zapominając o spędzeniu czasu razem, rozmowie i wzmocnieniu więzi zespołowej. Podczas warsztatów, w celu stymulacji rozwoju pasji uczniów, umożliwia się im bardziej szczegółowe i praktyczne doświadczanie wybranych zagadnień służby.

Pierwszy dzień warsztatów obejmuje zajęcia z daktyloskopii i genetyki, które prowadzone są przez policjantów i pracowników Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu. Ponadto funkcjonariusze z Wydziału ds. walki z Narkotykami KWP w Poznaniu przybliżają jakie zagrożenia i konsekwencje niesie za sobą spożywanie i posiadanie substancji odurzających. Innym blokiem tematycznym są wykłady „Kształtowanie poczucia własnej wartości i umiejętności samooceny” prowadzone przez trenera interpersonalnego. Poza typowymi policyjnymi zajęciami specjalistycznymi uczniowie mają także szansę uczestnictwa w treningu sportowym w trakcie rejsu żaglówką po jeziorze Kierskim w asyście instruktorów Klubu Sportowego Navigare.

Kolejny dzień warsztatów rozpoczyna się od zaprawy porannej. Następnie uczniowie przystępują do zajęć profilaktycznych przygotowanych przez Wydział Prewencji KWP w Poznaniu oraz Wydział ds. walki z Cyberprzestępczością KWP w Poznaniu. Ponadto kadeci doskonalą swoje umiejętności podczas musztry policyjnej prowadzonej przez funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu.

W warsztatach przygotowanych przez Wydział Komunikacji Społecznej w roku szkolnym 2016/2017 uczestniczyć będzie 1274 uczniów klas o profilu policyjnym, które obejmować będą 17 turnusów.

Treningi kompetencyjne mają za zadanie wyposażyć młodego człowieka w uniwersalne kompetencje i umiejętności przydatne każdemu w dorosłym życiu, w sytuacji ubiegania się  o wymarzoną pracę, a zwłaszcza jeśli ktoś myśli o wstąpieniu do służby w Policji. Treningi kompetencyjne dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2016/2017 odbywają się, corocznie w listopadzie i grudniu. Dla maturzystów jest to szczególny okres, ponieważ muszą zacząć samodzielnie podejmować decyzje dotyczące ich dalszego życia. Egzamin dojrzałości, wybór zawodu, czy kierunku studiów to podstawowe wyzwania, jakim będą musieli podołać. Trening kompetencyjny ma na celu dostarczenie cennych wskazówek oraz „szlifowanie” umiejętności osobistych i społecznych, tak by uczniowie klas mundurowych objętych patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, nie zmarnowali swojego potencjału.

Pierwszym modułem treningów jest symulacja rozmowy kwalifikacyjnej. Osoba, która zgłosi się na ochotnika, ma możliwość zaprezentowania swojej kandydatury przed komisją rekrutacyjną, w której zasiadają policjant, psycholog policyjny, nauczyciele oraz uczniowie. Po każdej rozmowie komisja omawia i dzieli się wrażeniami na temat wypowiedzi i zachowania kandydata. Uczniowie otrzymują komunikaty zwrotne, które pomogą im w przyszłości poprawić swoją argumentację oraz zachowanie. Ciekawym doświadczeniem dla kadetów jest nie tyko wystąpienie przed komisją w roli kandydata, ale również obsadzenie w roli członka komisji. Młodzi ludzie mogą dzięki temu zobaczyć jak wygląda procedura kwalifikacyjna z różnych perspektyw.

Kolejnym modułem są wykłady z elementami ćwiczeń pt.: „Sztuka autoprezentacji”, w trakcie których uczniowie zapoznają się z jej poszczególnymi elementami. Omawiana jest np. kwestia komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Uczniowie dowiadują się o potrzebie spójnej argumentacji oraz uczą się w jaki sposób rozpocząć rozmowę kwalifikacyjną i zaprezentować siebie. Ćwiczą elementy komunikacji niewerbalnej, takiej jak gesty, postawa ciała oraz dystans, które pomagają zbudować swój wizerunek. Dowiadują się również o zastosowaniu i odczytywaniu komunikatów niewerbalnych w codziennym życiu. Ponadto, w pierwszym dniu treningów, odbywają się profesjonalne zajęcia integracyjne oraz rozmowy indywidualne o charakterze psychologicznym, które pozwalają maturzystom pogłębić wiedzę o sobie, przećwiczyć nawiązywanie relacji oraz są bodźcem do świadomego kierowania swoim rozwojem osobistym.

Drugi dzień treningu rozpoczyna się od wykładu w Wyższej Szkole Pedagogiki  i Administracji w Poznaniu. W ten sposób uczniowie dosłownie i mentalnie przekraczają pewien próg, co może się stać dla nich motywującym impulsem do dalszego kształcenia. Następnie młodzież ma okazję sprawdzić swoją sprawność fizyczną na profesjonalnie przygotowanym do tego policyjnym torze przeszkód.

Trening kompetencyjny kończy się wizytą w Interaktywnym Centrum Bezpieczeństwa Skoda Auto Lab. Większość uczniów to obecni bądź przyszli młodzi kierowcy, stąd pobyt w takim miejscu jest dla nich szczególnie istotny, pozwala na skorzystanie z interaktywnych eksponatów, symulatorów, dostarcza doznań i wartościowych informacji o różnych sytuacji panujących w ruchu drogowym, co niezwykle rozwija wyobraźnię, a tym samym wpływa na bezpieczeństwo własne  i innych uczestników ruchu drogowego.

W roku szkolnym 2016/2017 trening kompetencyjny przygotowany przez Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu przewiduje udział 800 uczniów klas o profilu policyjnym, który obejmował będzie 14 turnusów.

 

Powrót na górę strony