Klasy mundurowe

Warsztaty dla uczniów klas policyjnych

W kwietniu, maju i czerwcu br. uczniowie klas o profilu policyjnym uczestniczyli w trzydniowych warsztatach stacjonarnych organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Nabyte doświadczenia i wspólnie spędzony czas ma zaowocować w przyszłości świadomymi decyzjami.


Podczas obozu uczestnicy mieli okazję kształtować swój charakter poprzez współpracę w zespole i poświęcenie dla grupy; śmiało podejmowali wyzwania i bez narzekań wkładali w nie wysiłek. Na czas trwania obozu telefony komórkowe uczniów zostały zdeponowane przez nauczycieli aby był to pobyt pełen samodzielności i kontaktów twarzą w twarz. Poznawanie siebie samego koleżanek i kolegów w nowych sytuacjach, poczucie współdziałania w grupie, bycia razem tu i teraz, stały się podstawą do integracji oraz kluczem do odbioru treści kultury organizacyjnej Policji.

Warsztaty dla kadetów mają charakter szkoleniowy. Oprócz funkcji kształtowania postaw, nastawione są na przekazanie fachowej wiedzy wraz z elementami praktycznymi. Zawierają moduły merytoryczne oraz wybrane fragmenty profesjonalnego przygotowania do służby w Policji.

Kadeci przejawiali silną chęć sprawdzenia się i duże zainteresowanie wykładami i ćwiczeniami. Dzielnie się spisywali, czuwając podczas pełnienia nocnych wart, przemierzali błotniste tereny w trakcie marszu na azymut, wspólnie radzili sobie płynąc na czas w łódkach wyposażonych tylko w pagaje, a także ochoczo pokonywali tor survivalowy.

Uczyli się technik „kajdankowania” według instruktażu policjanta-trenera z Wydziału Kadr i Szkolenia. Wzięli udział w zajęciach na temat broni palnej, podczas których poznawali jej rodzaje i różnice w działaniu. Ponadto dowiadywali się jak zabezpieczać ślady i dokonywali takich prób podczas zajęć „Kryminalistyczne oględziny miejsca zdarzenia” oraz zajęć z daktyloskopii. Był to blok dydaktyczny realizowany przez policjantów i pracowników z Laboratorium Kryminalistycznego. Uczniowie uczestniczyli także w pogadance przygotowanej przez Wydział Prewencji Policji.

Doskonalili swoje umiejętności podczas musztry policyjnej prowadzonej przez policjantów z Oddziału Prewencji Policji. Rozmawiali z policjantami z Komisariatu Wodnego Policji o pracy z policyjnym psem tropiącym i wszelkich działaniach na wodzie oraz mieli okazję zapoznać się z przyjaznym labradorem wytrenowanym do poszukiwania zwłok. Część grup spotkała się też z policjantami z Ogniwa Konnego Policji i obserwowała trening koni policyjnych lub rozmawiała z pirotechnikami z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji. Inni kadeci spróbowali wykonać zadanie o charakterze dochodzeniowo-śledczym w starym wiatraku, w którym mogliśmy się pojawić dzięki uprzejmości kustosza Tadeusza Marszewskiego.

Ponadto grupy uczestniczyły w konwersatorium na temat „Dziecko w sytuacji kryzysowej”, prowadzonym przez pedagoga-trenera, panią Agnieszkę Sakowicz. Oprócz typowo policyjnych zajęć specjalistycznych uczniowie mieli także przyjemność odbyć rejs żaglówką po jeziorze w asyście instruktorów z Klubu Sportowego Navigare. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele wykazali się wielkim zaangażowaniem, które pozwoliło na utrwalenie wysokiej jakości warsztatów.

Uczniowie wrócili do szkół z nowymi doświadczeniami, które powinny zaowocować wigorem w codziennym życiu oraz bogatymi rozważaniami na temat wstąpienia do służby w Policji, lecz przede wszystkim motywacją do przyjęcia postawy prospołecznej. Wrażliwość na potrzeby innych, ludzi i zwierząt, chęć pomagania, są najważniejszymi celami w procesie kształcenia kadetów, niezależnie od tego czy będą to przyszli kandydaci do Policji czy obywatele pracujący poza resortem.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu postanowił wyróżnić kadetów wykazujących się postawą prospołeczną. W każdej ze szkół objętych patronatem grono pedagogiczne wyłoniło jedną osobę, ucznia lub uczennicę z klas o profilu policyjnym, która identyfikowana jest jako dobry człowiek i nie szukając poklasku spełnia się udzielając pomocy słabszym, angażuje się w społeczne akcje lub działa indywidualnie jako wolontariusz, formalnie lub nieformalnie.

Na koniec roku szkolnego, podczas apelu, delegowany policjant z lokalnej jednostki, w imieniu Szefa Wielkopolskiej Policji insp. Rafała Batkowskiego, wręczył wytypowanemu kadetowi wyróżnienie w postaci statuetki za działalność prospołeczną. W ten sposób Wielkopolski Komendant publicznie poparł wartościowych młodych ludzi, nie za średnią ocen czy osiągnięcia sportowe, ale za chęć niesienia pomocy, zapał do cennych inicjatyw społecznych. Tym samym wskazał młodzieży pozytywny kierunek rozwoju i właściwe źródło motywacji do służenia społeczeństwu.fot. KWP Poznańfot. Zespół Szkół Mechanicznych Poznań, Zespół Szkół Lisków, ZSP Wągrowiec, ZSRCKU Kościelec
 
 

Powrót na górę strony