Inwestycje finansowane z budżetu państwa

KWP w Poznaniu – budowa laboratorium.

13.12.2022 - Dofinansowano z Budżetu Państwa, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Urzędu i Miasta Poznań. Dotacja inwestycyjna. KWP w Poznaniu – budowa laboratorium. Wartość: 113782 222,99

Zadanie inwestycyjne pod nazwą "Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu – budowa laboratorium" polega na zrealizowaniu projektu budowy nowego laboratorium w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego laboratorium, wyposażonego w specjalistyczny sprzęt i urządzenia do analizy i badania materiałów związanych z przestępstwami. W ramach zadania należy przeprowadzić prace budowlane, instalacyjne oraz wyposażenie laboratorium w niezbędny sprzęt. Realizacja zadania ma na celu poprawę jakości badań kryminalistycznych i zwiększenie efektywności działań policji w walce z przestępczością.

Powrót na górę strony