Inwestycje finansowane z budżetu państwa

Komenda Miejska Policji w Lesznie ul. Korcza 3 - dostosowanie obiektu do potrzeb użytkownika.

25.11.2022 - Dofinansowanie z Miasta Leszna. Dotacja inwestycyjna. Komenda Miejska Policji w Lesznie ul. Korcza 3 - dostosowanie obiektu do potrzeb użytkownika. Wartość: 270000,00

Zadanie inwestycyjne pod nazwą "Komenda Miejska Policji w Lesznie ul. Korcza 3 - dostosowanie obiektu do potrzeb użytkownika" polega na przeprowadzeniu modernizacji oraz dostosowaniu istniejącego obiektu Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, znajdującego się przy ulicy Korcza 3, do aktualnych potrzeb użytkowników. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie prac remontowych i budowlanych, które mają na celu poprawienie funkcjonalności i estetyki budynku oraz zwiększenie jego bezpieczeństwa i wygody pracy dla funkcjonariuszy Policji. W ramach modernizacji planowane są także prace związane z instalacjami i wyposażeniem budynku, w tym m.in. modernizacja instalacji elektrycznej, oświetleniowej i grzewczej.

Powrót na górę strony