Inwestycje finansowane z budżetu państwa

Posterunek Policji w Budzyniu - budowa nowej siedziby.

08.01.2022 - Dofinansowano z Budżetu Państwa. Dotacja inwestycyjna. Posterunek Policji w Budzyniu - budowa nowej siedziby. Wartość: 4 639 604,65

Zadanie inwestycyjne pod nazwą "Posterunek Policji w Budzyniu - budowa nowej siedziby" polega na zaprojektowaniu i zrealizowaniu budowy nowego posterunku policji w miejscowości Budzyń. Projekt obejmuje stworzenie nowej siedziby dla policji, która będzie spełniać wymogi funkcjonalne oraz estetyczne. Zadanie będzie wymagało m.in. zaplanowania rozkładu pomieszczeń, określenia wyposażenia, przeprowadzenia prac budowlanych oraz montażu systemów bezpieczeństwa. Realizacja tego zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla funkcjonariuszy policji.

Powrót na górę strony