Inwestycje finansowane z budżetu państwa

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu - ul. Kochanowskiego 2a - rozbiórka budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu.

26.11.2021 - Dofinansowano z Budżetu Państwa. Dotacja inwestycyjna. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu - ul. Kochanowskiego 2a - rozbiórka budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Wartość: 726 570,00

Opis zadania inwestycyjnego pod nazwą "Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu - ul. Kochanowskiego 2a - rozbiórka budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu" polega na przeprowadzeniu rozbiórki istniejącego budynku magazynowego oraz zagospodarowaniu terenu na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Celem inwestycji jest uzyskanie przestrzeni pod nowe funkcje oraz poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa terenu.

Powrót na górę strony