Inwestycje finansowane z budżetu państwa

Komenda Powiatowa Policji w Czarnków - modernizacja wieży radiowej wraz infrastrukturą telekomunikacyjną.

13.10.2021 - Dofinansowanie z Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Dotacja inwestycyjna. Komenda Powiatowa Policji w Czarnków - modernizacja wieży radiowej wraz infrastrukturą telekomunikacyjną. Wartość: 150 000,00

Zadanie inwestycyjne "Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie - modernizacja wieży radiowej wraz infrastrukturą telekomunikacyjną" polega na modernizacji wieży radiowej znajdującej się na terenie komendy powiatowej policji w Czarnkowie, oraz zmodernizowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej. Prace obejmą między innymi wymianę i modernizację anten radiowych, modernizację urządzeń technicznych, a także wykonanie nowych instalacji elektrycznych, kablowych i telekomunikacyjnych. Celem zadania jest poprawa jakości i zwiększenie zasięgu łączności radiowej w regionie, a także zapewnienie sprawnego funkcjonowania służb porządkowych w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych.

Powrót na górę strony