Inwestycje finansowane z budżetu państwa

Posterunek Policji w Kleszczewie - zakup lokalu użytkowego na potrzeby Posterunku Policji.

27.11.2020 - Dofinansowano z Budżetu Państwa. Dotacja inwestycyjna. Posterunek Policji w Kleszczewie - zakup lokalu użytkowego na potrzeby Posterunku Policji. Wartość: 999526,00

Zadanie inwestycyjne "Posterunek Policji w Kleszczewie - zakup lokalu użytkowego na potrzeby Posterunku Policji" polega na zakupie lokalu użytkowego w celu utworzenia nowego posterunku policji w Kleszczewie. Będzie to miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli zgłaszać problemy i nieprawidłowości, a funkcjonariusze będą mogli skutecznie reagować na potrzeby społeczności. Lokal użytkowy zostanie wyposażony w niezbędne urządzenia i narzędzia służące do prowadzenia działań policyjnych, w tym m.in. sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Kleszczewa poprzez zapewnienie skutecznego wsparcia ze strony policji.

Powrót na górę strony