Inwestycje finansowane z budżetu państwa

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu - obiekty przy ul. Taborowej 22 - modernizacja istniejących obiektów wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.

26.11.2020 - Dofinansowano z Budżetu Państwa i Miasta Poznania. Dotacja inwestycyjna. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu - obiekty przy ul. Taborowej 22 - modernizacja istniejących obiektów wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Wartość: 10 253 935,37

Zadanie inwestycyjne "Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu - obiekty przy ul. Taborowej 22 - modernizacja istniejących obiektów wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu" polega na modernizacji istniejących budynków i infrastruktury technicznej, oraz zagospodarowaniu przyległego terenu przy ulicy Taborowej 22 w Poznaniu. Prace obejmą między innymi modernizację instalacji elektrycznych, hydraulicznych, wentylacyjnych oraz wykonanie nowych pomieszczeń, drogi dojazdowej i parkingów. Ponadto, planowane jest wykonanie nowych nasadzeń zieleni i elementów małej architektury. Celem zadania jest poprawa funkcjonalności i jakości pracy policji, a także podniesienie estetyki i funkcjonalności otoczenia.

Powrót na górę strony