Aktualności

KWP - Szkolenie z ceremoniału policyjnego

Data publikacji 05.07.2024

2 i 3 lipca w sali im. podinspektora Witolda Ludwikowskiego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu to czas wzmożonej pracy dla policjantów Wydziału Komunikacji Społecznej oraz przedstawicieli Komend Miejskich i Powiatowych naszego województwa. Spotkanie z przedstawicielami jednostek garnizonu wielkopolskiego odbyło się w charakterze szkolenia składającego się z kilku etapów pod kątem ceremoniału policyjnego oraz regulaminu musztry.

Wystąpienie Naczelników Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu - Pani Naczelnik  podinsp. Kingi Fechner Wojciechowskiej wraz ze swoim Zastępcą podkom. Pawłem Mikołajczakiem uroczyście rozpoczęło szkolenie i przedstawiło ramowy przebieg spotkania policjantom.

Następnie z funkcjonariuszami pełniącymi funkcję lektorów, dowódców uroczystości i pocztów sztandarowych jednostek z całego województwa w pierwszej kolejności omawiane zostały szczegóły, dotyczące prawidłowego umundurowania wyjściowego, służbowego i ćwiczebnego. Kolejnym elementem szkolenia było wystąpienie nadkomisarza Macieja Święcichowskiego skierowane dla osób prowadzących uroczystości, którego celem było przekazanie wskazówek, dotyczących odpowiedniego przygotowania do prowadzenia uroczystości.

Główną koncepcją spotkania było przypomnienie zasad ceremoniału policyjnego i regulaminu musztry policyjnej wraz z najnowszymi wytycznymi w tematyce obchodów Święta Policji. Na szkoleniu swoją obecnością zaszczycili nas policjanci z Oddziałów Prewencji Policji w Poznaniu, wchodzący w skład Pocztu Sztandarowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, dzięki którym w praktyce policjanci mogli wymienić się istotnymi aspektami dotyczącymi uroczystości. Ponadto po zakończeniu części teoretycznej, policjanci odegrali próbę uroczystej zbiórki wraz z składaniem meldunków.

WKS KWP w Poznaniu

 • szkolenie
 • szkolenie
 • szkolenie
 • szkolenie
 • szkolenie
 • szkolenie
 • szkolenie
 • szkolenie
 • szkolenie
 • szkolenie
 • szkolenie
Powrót na górę strony