Aktualności

KWP - Odbyła się ostatnia konferencja podsumowująca projekt "NEMESIS"

Data publikacji 13.04.2024

Najnowocześniejsza linia technologiczna badań genetycznych działa już w poznańskim Laboratorium Kryminalistycznym Policji. To zestaw urządzeń, jakie mają jedynie policjanci w 5 jednostkach śledczych na świecie. Sprzęt pozwala na skuteczne oznaczanie kodów DNA sprawców przestępstw seksualnych. Projekt "NEMESIS" podsumowano podczas specjalnie zorganizowanej konferencji.

W dniach 11-12 kwietnia br. w Licheniu Starym odbyła się konferencja podsumowująca nowatorski projekt Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pn. „NEMESIS – nowoczesny model systemu śledczego w zakresie przestępstw seksualnych”. Była to doskonała okazja, aby porozmawiać 
o zrealizowanych celach i pozyskanym w ramach projektu specjalistycznym sprzęcie. Trafił on do specjalistów z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu. Konferencję otworzył insp. Tomasz Olczyk Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu. W konferencji udział wzięli zastępcy komendantów wojewódzkich naczelnicy laboratoriów kryminalistycznych, kierownicy policyjnych sekcji biologii i genetyki z całej Polski. 

Na początku warto sięgnąć pamięcią do 22 kwietnia 2021 r. To właśnie tego dnia zawarte zostało porozumienie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum Obsługi Projektów MSWiA, a Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu.  Dokument dotyczył projektu dofinansowanego w ramach naboru otwartego - „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości” pod nazwą „Nemesis – nowoczesny model systemu śledczego w zakresie przestępstw seksualnych”. Całkowita wartość projektu wynosiła 2 322 000 zł, z czego 1 973 700 zł stanowiło dofinansowanie ze środków norweskich. 

Ważnym elementem w realizacji tego projektu było budowanie partnerstwa z podmiotami z Polski, jak i zagranicy. Do współpracy udało się zaprosić znakomitych naukowców reprezentujących międzynarodowe ośrodki akademickie, w tym z Uniwersytetu w Oslo, Uniwersytetu Medycznego Charité w Berlinie, Uniwersytetu Ludwika Maxymiliana w Monachium, Holenderkiego Instytutu Kryminalistyki w Hadze, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Małopolskiego Centrum Biotechnologii w Krakowie, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Realizacja ze wspomnianymi partnerami przyniosła wiele korzyści. Przede wszystkim eksperci wymieniali się specjalistyczną wiedzą. Prowadzone były szerokie dyskusje na temat innowacyjności w zakresie metod i narzędzi umożliwiających ściąganie przestępstw na tle seksualnym. 

W trakcie konferencji podsumowującej, w przemówieniach zaproszonych prelegentów, zwrócono szczególnie uwagę na fakt zrealizowania założonych celów oraz zakupu specjalistycznego sprzętu. Przypomnijmy, że Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu zyskało bowiem najnowocześniejszą linię technologiczną do badań genetycznych. Warto zaznaczyć, że oprócz Wielkopolskiej Policji takimi urządzeniami dysponują śledczy tylko pięciu krajów na całym świecie - Stanach Zjednoczonych, Chinach, Niemczech, Szwajcarii i Włoszech. Chodzi o separator komórek, automat do izolacji, koncentrator komórkowy oraz sprzęt pomocniczy.

Ponadto w związku z rozszerzeniem projektu został zakupiony dodatkowy sprzęt do Sekcji Antroposkopii i Informatyki Śledczej. Jest on niezbędny do wykonywania ekspertyz kryminalistycznych w celu przeciwdziałania i zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci oraz młodzieży. Zakupiono także  specjalne latarki kryminalistyczne, termowytrząsarki, odczynniki do automatycznej izolacji DNA oraz odczynników do separtatora komórek. Łączna wartość doposażenia Sekcji Biologii oraz Genetyki to 340 tysięcy złotych.  

W ciągu dwóch lat trwania projektu zostało zorganizowanych kilka spotkań, w tym seminariów naukowych, których grupę docelową projektu stanowili funkcjonariusze Policji z całego obszaru Polski. Byli zapraszani również przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości - prokuratorzy i sędziowie. Udział wzięli również funkcjonariusze Straży Granicznej oraz reprezentancci środowisk naukowych.

Dzięki realizacji projektu eksperci laboratoriów kryminalistycznych mogli zdobyć wiedzę od uznanych autorytetów z obszarów badań genetycznych z Polski, jak i zagranicy oraz nawiązali współpracę ze znakomitymi naukowcami reprezentującymi międzynarodowe ośrodki akademickie.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie od udziału w realizacji projektu „Nemesis” i podzielili się z nami ekspercką wiedzą w zakresie zwalczania przestępstw seksualnych. Ten projekt dał początek innowacyjnym działaniom, które będą kontynuowane przez policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

podkom. Marta Mróz


 

Powrót na górę strony