Aktualności

KWP - Powrót Wielkopolskiego Obserwatorium Zagrożeń

Data publikacji 28.03.2024

10 lat temu powstało „Obserwatorium zagrożeń dla młodych”, dzięki któremu przeprowadzono wiele działań edukacyjnych i profilaktycznych. Koniecznym jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, dlatego powstaje Wielkopolskie Obserwatorium Zagrożeń.

Uznając, że Wielkopolska jest naturalnym środowiskiem do życia dla jej mieszkańców koniecznym jest zabieganie o utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Właściwa opieka instytucjionalna oraz dobre relacje międzludzkie przyczyniają się do poprawy komfortu życia. Aby utrzymać wysoki poziom wymagana jest gotowość do reagowania i podejmowania działań w przewidywanych i zdiagnowzowanych problemach dotyczących dzieci, młodzieży, dorosłch i seniorów. 

W dniu 27 marca br. Pani Agata Sobczyk Wojewoda Wielkopolska, Pani Palulina Stochniałek Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pani mł. insp. Violetta Mójta Zastępca Komendata Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podpisały list intencyjny dający gwarancję dalszej współpracy w tworzeniu "Wielkopolskiego Obserwatorium Zagrożeń"

Zaangażowenie i uwaga skupiona zostanie na niwelowaniu negatywnych zjawisk zachodzących w przestrzeni społecznej. Międzyinstytucjonalna współpraca podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie Wielkopolskiego Obserwatorium Zagrożeń pozwoli na wymianę doświadczeń i wiedzy, a co za tym idzie sprawniejszemu diagnozowaniu zagrożeń już występujących i przewidywaniu przyszłych niebezpieczeństw. 

Wydział Prewencji/IL

  • Przedstawiciele Policji oraz Urzędu Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podczas podpisania porozumienia dot. powołania do życia Wielkopolskiego Obserwatorium Zagrożeń
  • Przedstawiciele Policji oraz Urzędu Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podczas podpisania porozumienia dot. powołania do życia Wielkopolskiego Obserwatorium Zagrożeń
  • Przedstawiciele Policji oraz Urzędu Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podczas podpisania porozumienia dot. powołania do życia Wielkopolskiego Obserwatorium Zagrożeń
  • Przedstawiciele Policji oraz Urzędu Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podczas podpisania porozumienia dot. powołania do życia Wielkopolskiego Obserwatorium Zagrożeń
  • Przedstawiciele Policji oraz Urzędu Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podczas podpisania porozumienia dot. powołania do życia Wielkopolskiego Obserwatorium Zagrożeń
Powrót na górę strony