Aktualności

KWP - Doskonalenie umiejętności SPKP

Data publikacji 25.03.2024

Trzeci tydzień marca to czas doskonalenia umiejętności z zakresu strzelań dynamicznych, sytuacyjnych w postawach wymuszonych, medycyny pola walki oraz technik ratownictwa wysokościowego. W takich warsztatach wzięli udział instruktorzy i operatorzy służby Kontrterrorystycznej z całego kraju, KAS, SOK, przedstawiciele Wojska Polskiego oraz służby podległe MSWiA. To wszystko pokazało po raz kolejny, że służby potrafią ze sobą współpracować na bardzo wysokim poziomie. To wszystko dla wspólnego bezpieczeństwa

W dniach 11-15 marca 2024 roku na terenie Poznania i okolic odbyły się warsztaty taktyczno-medyczne „Forces Cooperation Poznań 2024” zorganizowane przez Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny w Poznaniu. Wzięli w nim udział przedstawiciele CPKP „Boa”, SPKP w Gorzowie Wlkp., Szczecinie, Radomiu, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, funkcjonariusze GOI SOK, Szkoły Aspirantów PSP, Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Ministerstwa Finansów, Grupy Realizacyjnej KMP w Poznaniu, Szkoły Policji w Pile, a także ratownicy medyczni z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, a także żołnierze Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu.

Pierwszy dzień szkolenia to konferencja na której prelegentami byli mgr Piotr Peksa ekspert z Międzynarodowego Stowarzyszenia Techników Bombowych i Śledczych, Sebastian Grzywacz Dyrektor Fundacji „Niewidzialna”, a także dr hab. n. med.  Mgr prawa Tomasz Jurek, prof. Uczelni, Kierownik Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz pracownicy naukowi Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Wśród gości honorowych można wymienić Kierownika Zakładu Systemów Politycznych, Dziekana prof. dr hab. Andrzeja Stelmacha, dr Marka Dąbrowskiego, adiunkta Zakładu Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dr Marcina Zielińskiego wykładowcę Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw dobrobytu zwierząt, dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej dr Macieja Gogulskiego dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” mgr Marka Czaplickiego.

Kolejne dni to już ćwiczenia praktyczne i sprawdzanie swoich umiejętności, wyszkolenia i opanowania procedur podczas realizacji konkretnych scenariuszy. Były zadania strzeleckie, ewakuacja zespołu bojowego z pożaru z poszkodowanym i udzielanie pomocy przedmedycznej osobie wykonującej prace na wysokościach przy wsparciu instruktorów ze Szkoły Aspirantów Państwowej Szkoły Aspirantów w Poznaniu na Poligonie Ćwiczebnym Szkoły Aspirantów PSP w Luboniu. Kolejny dzień to opanowanie sytuacji zakładniczej tj. odbicie zakładników i zatrzymanie sprawców porwania.

Tego typu szkolenia to podnoszenie swoich kwalifikacji i zgranie w działaniu, co będzie kluczowe podczas akcji w sytuacji realnego zagrożenia.

Powrót na górę strony