Aktualności

KWP - Konferencja “Razem chronimy dzieci – wyzwania i możliwości”

Data publikacji 28.02.2024

Jak skutecznie chronić dzieci przed krzywdzeniem? W jaki sposób można mu zapobiegać, jak je rozpoznać i jak reagować? Czym są standardy ochrony małoletnich? Na te pytania odpowiedzieli prelegenci podczas konferencji "Razem chronimy dzieci – wyzwania i możliwości". Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęła pani Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka oraz Pani Agata Sobczyk Wojewoda Wielkopolski.

Konferencja odbyła się 28 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  Wydarzenie skierowane było do przedstawicieli instytucji publicznych (m.in policji, prokuratur, sądów, pracowników pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz oświaty), zespołów interdyscyplinarnych oraz organizacji pozarządowych, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych działają na rzecz wsparcia dzieci, w szczególności ich ochrony przed przemocą.

Uczestników konferencji w imieniu organizatorów powitali – Pani Paulina Stochniałek Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pani Agata Sobczyk Wojewoda Wielkopolski, insp. Tomasz Olczyk Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, Pani Magdalena Pietrusik-Adamska Dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania oraz Pani Marzena Affeldt Prezeska Fundacji „Dziecko w Centrum”.

Zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu przyjęła Pani Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka, która swoim wystąpieniem na temat nowych regulacji prawnych z zakresu ochrony dzieci, otworzyła konferencję.

Wystąpienia prelegentek i prelegentów dotyczyły nowych przepisów prawnych ukierunkowanych na ochronę dzieci, z uwzględnieniem standardów ochrony małoletnich, które od 15 lutego 2024 r. powinny być wdrażane w każdej placówce mającej kontakt z dziećmi. Poruszono tematy związane z profilaktyką, rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem krzywdzeniu dzieci oraz przybliżono funkcjonujące w polskim systemie prawnym instrumenty reagowania na krzywdzenie małoletnich.

By przeciwdziałać przemocy wobec dzieci szybko, skutecznie i odpowiedzialnie konieczna jest intensywna współpraca wielu służb szeroko rozumianej pomocy społecznej. Statystyki są bowiem zatrważające i wymagają radykalnego zaangażowania odpowiedzialnych podmiotów. Zgodnie z najnowszymi wynikami badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (raport “Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce 2023”) 79 proc. dzieci przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło krzywdzenia. Doświadczają go najczęściej ze strony swoich rówieśników (66 proc.) i bliskiej osoby dorosłej (32 proc.).

Organizatorami konferencji byli: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Miasto Poznań – Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Fundacja “Dziecko w Centrum”.

Informacja prasowa/IL

Powrót na górę strony