Aktualności

KWP - Zmiany w kierownictwie wielkopolskiej Policji

Data publikacji 09.02.2024

9 lutego br. nadinsp. Piotr Mąka zameldował Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romanowi Kusterowi o zdaniu obowiązków na stanowisku. Od października 2017 r. nadinspektor Piotr Mąka dowodził wielkopolskim garnizonem będąc Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu. Dzisiaj, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, obowiązki te przejął inspektor Tomasz Olczyk, który dotychczas miał powierzone obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Wielkopolscy policjanci i pracownicy Policji oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji pożegnali odchodzącego po ponad 32 latach służby nadinsp. Piotra Mąkę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu i jednocześnie przywitali insp. Tomasza Olczyka nowo powołanego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Na dzisiejszej uroczystości nie mogło zabraknąć Pani Agaty Sobczyk Wojewody Wielkopolski, Pana Marka Woźniaka Marszałka woj. wielkopolskiego, Pana Jacka Jaśkowiaka Prezydenta Poznania i Pana Jana Grabkowskiego Starosty Poznańskiego.

Zbiórkę rozpoczął meldunek złożony Zastępcy Komendanta Głównego Policji przez dowódcę uroczystości – kom. Mikołaja Kamińskiego. Następnie został wprowadzony Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu mł. insp. Jacek Polcyn odczytał rozkazy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o odwołaniu i powołaniu na stanowisko nowego komendanta.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster powiedział, że każdy z nas zostawia ślady swojej działalności. Biorąc to pod uwagę, Komendant Mąka może z dumą spoglądać za siebie.

Obaj komendanci to bardzo doświadczeni policjanci, którzy zdobywali wiedzę i umiejętności na wszystkich szczeblach policyjnej służby. Byli wielokrotnie wyróżniani odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Dobry Komendant wie jak wykorzystać potencjał drzemiący w swoich ludziach, potrafi go spożytkować z korzyścią dla całej jednostki i dobra mieszkańców naszego województwa. Nie boi się wyzwań i ma wizję rozwoju formacji, którą konsekwentnie realizuje. Prawdziwy dowódca, który cieszy się zaufaniem i szacunkiem swoich ludzi, nigdy nie mówi naprzód, tylko za mną.

W taki właśnie sposób kierował Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka. Odchodzący komendant podziękował policjantom i kadrze kierowniczej za te wszystkie lata wspólnej służby dla Wielkopolski, za wszystkie zrealizowane projekty i pracę w ostatnich, trudnych latach.

Nowy Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Olczyk to policjant z krwi i kości, który przez większość służby był związany z wydziałem kryminalnym. W swoim wystąpieniu podziękował za kredyt zaufania, którym został obdarzony i zapowiedział kontynuację służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Wielkopolski. Podkreślił również, że tylko praca zespołowa może zagwarantować sukcesy i jeszcze większą poprawę bezpieczeństwa.

Nadinspektor Piotr Mąka do Policji wstąpił 1 grudnia 1991 r. Wykształcenie wyższe zdobył na Politechnice Poznańskiej, a następnie w studium oficerskim Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 2002 r. ukończył ponadto studia podyplomowe w zakresie sieci komputerowych i aplikacji internetowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Stale podwyższał swoje kwalifikacje, kończąc specjalistyczne kursy i szkolenia.

Od początku związany z pionem kryminalnym. Służył w KRP Poznań-Grunwald, a od 2004 r. w KWP w Poznaniu, piastując różne stanowiska kierownicze. Był zastępcą, a następnie naczelnikiem Wydziału Wywiadu Kryminalnego, Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu, skąd w 2016 r. trafił do kierownictwa garnizonu wielkopolskiego. Był zastępcą, I zastępcą, a od października 2017 r. Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu.

Lata w policyjnym mundurze zaowocowały nadaniem nadinsp. Piotrowi Mące: Brązowego i Srebrnego Krzyża Zasługi, Brązowej oraz Złotej Odznaki „Zasłużony Policjant”, a także Brązowego, Srebrnego i Złotego Medalu za Długoletnią Służbę.

Inspektor Tomasz Olczyk służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych w Łodzi, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii WSB Master of Businness Administration. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek - Ochrona danych osobowych. Od początku związany z łódzką policją. Służył w pionie prewencji, po czym przeszedł do pionu kryminalnego, gdzie zajmował się zwalczaniem przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu, jednocześnie będąc członkiem Nieetatowego Zespołu ds. Zatrzymań Szczególnie Niebezpiecznych Przestępców KWP w Łodzi.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

Kierownik Sekcji do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu

od 3 marca 2016 roku I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

Pan Komendant otrzymał następujące odznaczenia państwowe i resortowe:

Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę

Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę

Złota Odznaka Zasłużony Policjant

Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant

Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

Maciej Święcichowski

Powrót na górę strony