Aktualności

Konferencja „Przemoc domowa – rzeczywistość, zmiany, konsekwencje”.

Data publikacji 17.11.2023

15 listopada 2023 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja pn. „Przemoc domowa – rzeczywistość, zmiany, konsekwencje”, której organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Uczestniczyło w niej około 300 specjalistów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

15 listopada 2023 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja pn. „Przemoc domowa – rzeczywistość, zmiany, konsekwencje”, której organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Uczestniczyło w niej około 300 specjalistów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

Przedsięwzięcie zostało uroczyście rozpoczęte przez Paulinę Stochniałek - Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W konferencji brał udział również Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Sławomir Piekut.

Celem wydarzenia była przede wszystkim wymiana doświadczeń przedstawicieli różnych instytucji i służb, zaangażowanych w obszar przeciwdziałania przemocy domowej.

Podczas konferencji podkreślono fakt, że praca w obszarze przemocy domowej wymaga profesjonalnego przygotowania oraz wysokich kwalifikacji, a specjalistyczne szkolenia pozwolą na podniesienie kompetencji wielkopolskich kadr pomocy i integracji społecznej, co istotnie wpłynie zarówno na jakość, jak i skuteczność podejmowanych działań.

Co ważne: wystąpienia w dyskusji panelowej pokazały potrzebę dalszego podnoszenia własnych umiejętności, dzielenia się własnymi doświadczeniami i korzystania z praktyki innych.

Wydział Prewencji KWP w Poznaniu/MM

  • konferencja w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu
  • konferencja w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu
  • konferencja w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu
  • konferencja w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu
Powrót na górę strony