Aktualności

KWP - Przeciwdziałanie dyskryminacji i nienawiści

Data publikacji 27.10.2023

W auli im. insp. Wiktora Ludwikowskiego na terenie KWP w Poznaniu odbyło się szkolenie dotyczące szeroko rozumianym przestępstwom z nienawiści i dyskryminacji. Jest to niezwykle złożone zagadnienie. Policja jako instytucja zaufania publicznego musi reagować szybko i zdecydowanie aby tego typu zachowania były identyfikowane, a sprawcy mogli trafić przed oblicze wymiaru sprawiedliwości.

Pani Dagmara Mańka-Wizor przedstawicielka Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, mł. insp. Katarzyna Nowak – koordynator Biura Kryminalnego KGP ds. przestępstw z nienawiści oraz mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz – Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka – gościli w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na szkoleniu pn.: Walka z antysemityzmem i innymi formami nienawiści. Dzielili się swoją wiedzą z uczestnikami, którymi byli  członkowie nieetatowego Zespołu Antykonfliktowego Policji. oficerowie prasowi z komend miejskich i powiatowych woj. wielkopolskiego oraz policyjni negocjatorzy. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Wydział Sztab Policji KWP w Poznaniu. 

Szanownych prelegentów oraz Przewodniczącą Gminy Żydowskiej w Poznaniu Panią Alicję Kobus przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka. Podziękował gościom za przyjęcie zaproszenia i życzył wszystkim uczestnikom owocnego spotkania.
Pani Dagmara Mańka-Wizor przedstawiła słuchaczom zagadnienia związane z funkcjonowaniem społeczności żydowskiej w Polsce, ich kulturę, święta i zwyczaje. Dodatkowo omówiła kwestie związane z antysemityzmem i różnego rodzaju symbole z tym związane. Mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz poruszał tematy związane z osobami, których dotknęły przestępstwa z nienawiści, sposobami rozmawiania i postępowania w przypadku zgłaszania tego typu przestępstw. Podkreślił również rolę oficerów prasowych i komunikatów medialnych, które mają stanowić wyraźny dowód na brak akceptacji dla tego typu zachowań.

Pani mł. insp. Katarzyna Nowak omówiła kwestie związane z aktualnie obowiązującymi policyjnymi procedurami w przypadku przestępstw z nienawiści. Przytoczyła także obowiązujący stan prawny w Polsce dotyczący tej kategorii przestępstw. 
Wszyscy prelegenci podkreślali szczególną wagę przestępstw, których podstawową motywacją jest nienawiść i dyskryminacja wobec wybranej grupy społecznej, mniejszości narodowej, wyznaniowej czy osób o odmiennym kolorze skóry. Zrozumienie wagi tego złożonego problemu i mechanizmów, które powodują powstawanie uprzedzeń prowadzących do dyskryminacji jest niezbędne aby we właściwy sposób na te zjawiska reagować. 

Powrót na górę strony