Aktualności

KWP - "Twoje światła - nasze bezpieczeństwo"

Data publikacji 15.11.2023

W okresie jesienno-zimowym prawidłowe oświetlenie pojazdów nabiera szczególnego znaczenia, bowiem potęgują się negatywne zjawiska niekorzystnie wpływające na proces widzenia, zwłaszcza przy występowaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Od świtu do zmierzchu światła pełnią jedynie rolę oznaczania pozycji pojazdu na drodze. Po zapadnięciu zmroku dodatkowym zadaniem przednich świateł pojazdu jest również oświetlanie drogi, i co szczególnie istotne, wszelkich nieoświetlonych przeszkód. O tym wszystkim była mowa w siedzibie Automobilklubu Wielkopolski przy ul. Towarowej w Poznaniu.

Prawidłowe działanie świateł ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ zasięg pola oświetlonego przez reflektory, zwłaszcza przy użyciu świateł mijania, jest determinowany poza ich ogólnym stanem technicznym takimi czynnikami jak: właściwe ustawienie wysokości świateł, prawidłowy rozkład granicy światła i cienia oraz natężeniem emitowanego  światła. Wszelkie niedomagania w tym zakresie mogą skutkować między innymi niedostatecznym oświetleniem drogi i jej poszczególnych części albo prowadzić do olśnienia innych uczestników ruchu drogowego np. przy zastosowaniu niehomologowanych świateł samowyładowczych.

W okresie jesienno-zimowym nasila się ryzyko wypadku drogowego z udziałem pieszego. Wcześnie zapadający zmrok i pogorszenie widoczności są czynnikami determinującymi podwyższone ryzyko zaistnienia wypadku. Niewątpliwie części tych zdarzeń udałoby się uniknąć, gdyby kierowca miał sprawne technicznie, prawidłowo wyregulowane światła i wcześniej dostrzegł pieszego na jezdni, bądź też nie doprowadził do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego.

Z drugiej strony stwierdzić należy, że wielu wypadków udałoby się uniknąć, gdyby piesi używali elementów odblaskowych i to nie tylko w miejscach, gdzie wymagają tego przepisy, czyli po zmierzchu, poza terenem zabudowanym, na drogach gdzie nie ma chodnika.

Dlatego też tegoroczne działania będą swoistą kontynuacją już podjętych przez Policje działań w obszarze bezpieczeństwa pieszych, tj. kampanii „Świeć przykładem”.

Prawidłowe ustawienie świateł zazwyczaj ogranicza się do wyregulowania korektora ich wysokości, ale wielu kierowców bagatelizuje nawet tą kwestię zapominając, że niewykonanie takiej czynności, przy pełnym obciążeniu pojazdu, powoduje że światła świecąc za wysoko oślepiają innych uczestników ruchu.

W wielu przypadkach do prawidłowego ustawienia nie tylko wysokości świateł, ale też prawidłowego rozkładu światła i cienia w reflektorze niezbędne jest przeprowadzenie kontroli przy użyciu niezbędnych urządzeń kontrolno-pomiarowych. Dlatego też zaplanowano, podobnie jak w roku ubiegłym, zorganizowanie „dni otwartych” na stacjach diagnostycznych, których podmioty zarządzające wyraziły akces udziału w działaniach., gdzie będzie można nieodpłatnie sprawdzić światła. W Wielkopolsce do działań włączyły się 253 stacje kontroli pojazdów. Działania Policji wychodzą zatem naprzeciw intensyfikacji niekorzystnych zjawisk występujących o określonych porach roku,
w związku z czym zasadne jest przeprowadzenie w październiku, listopadzie i grudniu wzmożonych działań związanych z kontrolą oświetlenia zewnętrznego pojazdów.

Organizator:

- Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz komendy wojewódzkie Policji i Komenda Stołeczna Policji;

- Instytut Transportu Drogowego

Partnerzy ogólnokrajowi:

- Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów,

- Polski Związek Motorowy,

- Dekra Polska Sp. z o. o.,

- Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji,

- Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

- Ogólnopolska Sieć Stacji Kontroli Pojazdów Speed Car Sp. z o. o.,

- Firma „Neptis S.A. operator komunikatora „Yanosik”,

- Firma Screen Network S.A.,

 - stacje kontroli pojazdów, które zgłosiły chęć udziału

Organizator wojewódzki:

- Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Partnerzy wojewódzcy:

- Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą

  w Poznaniu

- Automobilklub Wielkopolski,

Terminy w 2023 roku

 • 21 października;
 • 28 października;
 • 18 listopada;
 • 09 grudnia

Ogólnopolskie „dni otwarte” na stacjach kontroli pojazdów – bezpłatna kontrola oraz regulacja świateł

Zakładane cele:

 • zwrócenie uwagi na występujące w okresie jesienno-zimowym zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym pojazdów z niesprawnym lub nieprawidłowym oświetleniem oraz wyeliminowanie z ruchu maksymalnej liczby takich pojazdów;
 • stworzenie możliwości przeprowadzenia bezpłatnych kontroli oświetlenia na stacjach diagnostycznych uczestniczących w programie – poza terminem badania technicznego,
 • propagowanie zasad „widzieć i być widocznym” w relacjach pieszy – kierujący pojazdem (m.in. promowanie używania przez pieszych elementów odblaskowych) oraz kierujący – pieszy (obserwowanie drogi i jej otoczenia).

Liczba ujawnionych nieprawidłowości – woj. wielkopolskie:

 - brak lub nieprawidłowe oświetlenie pojazdu oraz jazda bez wymaganych świateł;

                                                                                  

9 miesięcy 2022 roku - 10 285

9 miesięcy 2023 roku - 14 888

 - niesprawność techniczna świateł;

 1. miesięcy 2022 roku – 5 320

9 miesięcy 2023 roku – 8 448

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W WIELKOPOLSCE

 • WYPADKI

9 miesięcy 2022 roku – 1 738

9 miesięcy 2023 roku – 1 726                      

 • ZABICI         

9 miesięcy 2022 roku - 151

9 miesięcy 2023 roku - 136                            

 • RANNI

9 miesięcy 2022 roku – 1 992

9 miesięcy 2023 roku – 1 995       

 • ZATRZYMANE DOWODY REJESTRACYJNE

9 miesięcy 2022 roku – 30 504

9 miesięcy 2023 roku – 29 679            

 • ZATRZYMANE PRAWA JAZDY

9 miesięcy 2022 roku – 4 173            

9 miesięcy 2023 roku – 4 016

W TYM ZATRZYMANE PRAWA JAZDY ZA TZW. 50+

(przekroczenie prędkości powyżej 50km/h na obszarze zabudowanym)

9 miesięcy 2022 roku – 2 130 

9 miesięcy 2023 roku – 1 591

 

 

 

 

Pliki do pobrania

 • 1.15 MB
Powrót na górę strony