Aktualności

Chodzież - Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Budzyniu

Data publikacji 03.10.2023

W poniedziałek 2 października w Budzyniu odbyła się uroczysta zbiórka. Powodem tak ważnego zarówno dla policjantów, ale przede wszystkim dla mieszkańców gminy Budzyń wydarzenia, było oddanie do użytku nowego obiektu – Posterunku Policji w Budzyniu. Gospodarz uroczystości – Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży insp. Przemysław Kozioł podziękował wszystkim tym, dzięki którym inwestycja ta doszła do skutku. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na około 4,5 miliona złotych. Teren pod inwestycję został przekazany przez Urząd Miasta i Gminy w Budzyniu. Nowy obiekt jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności, ale także policjantów, którzy będą mieli godne warunki służby, a petenci komfort ich przyjęć.

W poniedziałowe przedpołudnie w Budzyniu odbyła się uroczysta zbiórka, w której udział wzięli m.in. poseł na Sejm RP w 9 kadencji, Wiceminister Rozwoju i Technolgii, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Policji - Grzegorz Piechowiak, Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka wraz ze swoim Zastępcą mł.insp.Vilolettą Mójtą oraz przedstawiciele władz administracji samorządowej, duchowieństwa oraz podmiotów współpracujących z Policją.

Okazja ku temu była wyjątkowa, bowiem to właśnie w tym dniu nastąpiło uroczyste otwarcie nowego Posterunku Policji. Gości powitał Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży insp. Przemysław Kozioł, który skierował słowa podziękowania do wszystkich tych, którzy z otwartym sercem podeszli do tejże inwestycji, dzięki czemu projekt stał się rzeczywistością. Osobne podziękowania skierował do Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń Marcina Sokołowskiego, którego urząd nieodpłatnie przekazał działkę pod inwestycję, a ponadto patrycypował w kosztach zakupu radiowozu dla policjantów z Posterunku Policji w Budzyniu. Komendant przybliżył ponad stuletnią historię dotychczasowego obiektu, w którym policjanci pełnili służbę. Wspomniał, że budynek przy ul. Dworcowej stał sie nawet tłem do jednej ze scen w filmie o walkach powstańców wielkopolskich na ziemi budzyńskiej pt. "Płomień wolności-budzyńska epopeja". To właśnie 5 stycznia 1919 roku powstańcy w Budzyniu przejęli z rąk niemieckich magistrat, pocztę, komisariat policji oraz dworzec kolejowy. Komendant podkreślił, że otwarcie nowego posterunku jest nie tylko ważne dla policjantów, ale także i przede wszystkim dla mieszkańców gminy Budzyń. To właśnie dzięki wzorowej współpracy Policji i samorządu, wzajemnym zrozumieniu, to bezpieczeństwo zyskuje nową jakość dla mieszkańców tejże gminy. Nowy obiekt jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności, a także policjantów, którzy będą mieli godne warunki służby, a petenci komfort ich przyjęć. Jak podkreślił, jest to niezwykle ważny element rządowego programu modernizacji Policji i strategicznego wzmocnienia służb mundurowych.

Kolejnym punktem uroczystości było symboliczne przekazanie klucza od obiektu przez I Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka na ręce Kierownika Posterunku Policji w Budzyniu asp.sztab. Pawła Brychczyńskiego. Następnie ksiądz Marek Piosik – Proboszcz Parafii pw. św. Barbary w Budzyniu poświęcił nowy budynek.

Po tym głos kolejno zabrali pan Grzegorz Piechowiak – poseł na Sejm RP w 9 kadencji, Wiceminister Rozwoju i Technologii, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Policji, Michał Zieliński - Wojewoda Wielkopolski, nadinsp. Dariusz Augustyniak – I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Piotr Mąka - Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, pan Marcin Porzucek – poseł na Sejm RP w 9 kadencji oraz pan Marcin Sokołowski – Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń. Jak podkreślił nadinsp. Dariusz Augustyniak – I Zastępca Komendanta Głównego Policji inwestycja ta jest efektem bardzo dobrej współpracy samorządu z Policją na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności, pokazuje zmiany, jakie dzieją się w Polskiej Policji od kilku lat, podnosząc standardy służby policjantów, profesjonalizację ich zadań, ale także zwiększając komfort przyjęć interesantów. Szef policjantów słowa podziękowania skierował także do samych podwładnych, dziękując im za ich rzetelną i pełną poświęcenia i wyrzeczeń służbę. Za to, że każdego dnia zdają egzamin z bycia policjantem, człowiekiem z zasadami, blisko ludzi, ich problemów, trosk, za stanie na straży prawa i wolności, za gotowość niesienia pomocy. Życzył, by policjanci mieli jak najmniej spraw kryminalnych, a przez to więcej czasu na to, by działać prewencyjnie i profilaktycznie na rzecz lokalnej społeczności.

Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi.

Po części oficjalnej spotkania goście zostali zaproszeni do zwiedzania nowej siedziby Posterunku Policji w Budzyniu.

Karolina Smardz-Dymek/IL

 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystego otwarcia Posterunku Policji w Budzyniu
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystego otwarcia Posterunku Policji w Budzyniu
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystego otwarcia Posterunku Policji w Budzyniu
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystego otwarcia Posterunku Policji w Budzyniu
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystego otwarcia Posterunku Policji w Budzyniu
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystego otwarcia Posterunku Policji w Budzyniu
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystego otwarcia Posterunku Policji w Budzyniu
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystego otwarcia Posterunku Policji w Budzyniu
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystego otwarcia Posterunku Policji w Budzyniu
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystego otwarcia Posterunku Policji w Budzyniu
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystego otwarcia Posterunku Policji w Budzyniu
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystego otwarcia Posterunku Policji w Budzyniu
 • Posterunek Policji w Budzyniu
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystego otwarcia Posterunku Policji w Budzyniu
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystego otwarcia Posterunku Policji w Budzyniu
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystego otwarcia Posterunku Policji w Budzyniu
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystego otwarcia Posterunku Policji w Budzyniu
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystego otwarcia Posterunku Policji w Budzyniu
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystego otwarcia Posterunku Policji w Budzyniu
Powrót na górę strony