Aktualności

KWP - Konferencja pn. „Wzajemne zrozumienie i szacunek między ludźmi w zróżnicowanym społeczeństwie w kontekście mniejszości żydowskiej w Polsce”

Data publikacji 29.09.2023

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu była organizatorem konferencji „Wzajemne zrozumienie i szacunek między ludźmi w zróżnicowanym społeczeństwie w kontekście mniejszości żydowskiej w Polsce”, która odbyła w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

28 września o godz. 9.00 Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka dokonał oficjalnego otwarcia Konferencji dedykowanej dla funkcjonariuszy realizujących zadania nieetatowych Pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka oraz policjantów zajmujących się profilaktyką województwa wielkopolskiego. Udział w Konferencji wzięli również pracownicy urzędów zajmujący się tematyka mniejszości narodowych i etnicznych.

Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli Pełnomocnicy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu do spraw Ochrony Praw Człowieka wraz z Pełnomocniczką Wojewody Wielkopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Podczas konferencji głos zabrali znakomici goście, którzy wygłosili bardzo interesujące wykłady:

 • Alicja Kobus – Wiceprzewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz Przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu – „Odtworzenie i działalność Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu”.
 • Andrzej Niziołek – Prezes Fundacji – Tu żyli Żydzi - „O dziedzictwie Żydów wielkopolskich i portalu Chaim/Życie - edukacja od podstaw”.
 • Mariusz Jastrząb – Główny Specjalista ds. Edukacji – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – „Antysemityzm w Polsce – konteksty”.
 • Piotr Kowalik - Główny Specjalista ds. Edukacji – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – „Spotkanie z kulturą żydowską”.
 • Andrzej Sosnowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA – ,,Ogólna charakterystyka mniejszości żydowskiej w Polsce. Najważniejsze zagadnienia nurtujące organizacje reprezentujące mniejszość żydowską’.
 • Tomasz Greniuk - Główny Specjalista w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA - ,,Sytuacja prawna wyznawców judaizmu w Rzeczypospolitej Polskiej’’.
 • dr Rafał Soroczyński - Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu - „Uznanie Państwa Izrael przez rząd polski i jego skutki".
 • dr hab. Elżbieta Marciszewska – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Socjologii – „Stosunek Polaków do Żydów i jego uwarunkowania”.

 

Konferencja ta był doskonałą okazją do budowania wzajemnego zaufania, relacji opartych na godności, szacunku i tolerancji do drugiego człowieka. Relacji pozbawionych uprzedzeń i stereotypów, w tym tworzenia przestrzeni do dialogu, wolnej od mowy nienawiści.

Dzięki wystąpieniom znakomitych prelegentów, przedstawicieli mniejszości i znawców tematyki żydowskiej, możemy wspólnie razem jeszcze lepiej kontynuować i podejmować nowe wyzwania na rzecz ochrony godności każdego człowieka. Konferencji towarzyszyła wystawa fotograficzna "Żydowskie Miejsca Pamięci" autorstwa podinspektora Dariusza Giersza

 • wystawa
 • wystawa
 • wystawa
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
Powrót na górę strony