Aktualności

KWP – Konferencja pt. „Policja przedwojenna w oczach współczesnej pamięci społecznej: perspektywy i wyzwania”

Data publikacji 13.09.2023

W poznańskim Centrum Kultury Zamek odbyła się dziś uroczysta konferencja pt. „Policja przedwojenna w oczach współczesnej pamięci społecznej: perspektywy i wyzwania”. Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu wraz z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

11 listopada 1918 roku po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy Polska odzyskała status suwerennego państwa oraz podmiotowość na arenie międzynarodowej.

Odzyskanie wolności, tożsamości narodowej i własnego państwa, poza radością, niosło za sobą konieczność tworzenia nowego porządku. Naprędce powstawały różnego rodzaju instytucje, których zadaniem było dbanie o ład oraz bezpieczeństwo obywateli. Były to formacje mocno zróżnicowane pod kątem zarówno przepisów jak i zasad funkcjonowania. W tej sytuacji władze Rzeczpospolitej Polskiej szybko dostrzegły konieczność utworzenia jednej, obejmującej swoim zasięgiem cały kraj formacji, której zadaniem będzie stanie na straży dobra publicznego i obywateli, w takim samym zakresie i na podstawie takich samych unormowań prawnych.  24 lipca 1919 roku uchwalono ustawę, na mocy której powołana została Policja Państwowa.

Pierwsze z czternastu przykazań przedwojennego policjanta brzmiało: „Honor i Ojczyzna to hasła, którymi masz się w życiu kierować”. Te dwa słowa były najważniejszą dewizą dla funkcjonariusza Policji Państwowej. Miała mu przyświecać nie tylko w służbie na rzecz porządku publicznego, ale również w życiu prywatnym.

Pamięć historyczna jest ważnym elementem tożsamości każdej formacji mundurowej, a przywiązanie do historii i tradycji  powinno mieć swoje przełożenie na kulturę i wizerunek wszystkich współczesnych funkcjonariuszy. Ta myśl przyświecała organizatorom konferencji „Policja przedwojenna w oczach współczesnej pamięci społecznej: perspektywy i wyzwania”, która odbyła się 13 września br. w sali konferencyjnej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Konferencję otworzył Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka, który przywitał gości, a w trakcie swojego wystąpienia ogłosił podjęcie współpracy pomiędzy KWP w Poznaniu, Wydziałem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Prezydentem Miasta Poznania w zakresie powołania Zespołu ds. badania dziejów Policji Państwowej miasta Poznania w latach 1919-1939.

Następnie głos zabrał prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Maksymilian Stanulewicz, który przybliżył zagadnienie Policji Państwowej i wymiaru sprawiedliwości w II RP.

Kolejnym punktem konferencji był panel dyskusyjny moderowany przez Pana Ryszarda Ćwirleja – pisarza, dziennikarza oraz wykładowcę akademickiego.

Uczestnikami panelu dyskusyjnego byli – prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz, asp. sztab. Agnieszka Zaworska policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie (autorka książki „Z szacunku dla przeszłości. Policja Państwowa w powiecie jarocińskim 1920-1939), asp. sztab. Mariusz Sołtysiak policjant z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach (autor książki "Granatowy porządek. Policja Państwowa w powiecie szamotulskim 1919 – 1939") oraz asp. Tomasz Węgrzak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu (autor licznych publikacji o Policji Państwowej w powiecie obornickim, publikowanych w „Obornickich Zeszytach Historyczno-Kulturalnych”).

Sposób zorganizowania Policji Państwowej w Wielkopolsce, przybliżenie sylwetek przedwojennych policjantów, ich bolączki i problemy w służbie, metody i narzędzia jakimi się posługiwali, odbiór policji przez społeczeństwo, skala i struktura przedwojennej przestępczości, ówczesne obyczaje związane ze służbą, wykorzystywane środki transportu, zwierzęta w służbie, sposób prowadzania spraw kryminalnych – to tylko niektóre tematy, które w swojej dyskusji poruszyli uczestnicy panelu.

Wszyscy uczestnicy konferencji z zaciekawieniem wysłuchali treści przygotowanych przez  prelegentów. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Komendy Głównej Policji, poznańskich uczelni, służb, urzędów i instytucji współpracujących z Wielkopolską Policją oraz policjantów i pracowników Policji z jednostek z terenu całego województwa wielkopolskiego.

Iwona Liszczyńska/Agnieszka Zaworska

Powrót na górę strony