Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP - Uroczyste obchody Święta Policji

Data publikacji 14.07.2023

W Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 14 lipca br. odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji. W uroczystości uczestniczył Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz zaproszeni goście: parlamentarzyści, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych i instytucji, policjanci i policjantki oraz pracownicy Policji garnizonu wielkopolskiego.

24 lipca 2023 roku minie 104. rocznica utworzenia Policji Państwowej. Obchodzone tego dnia Święto Policji ma wzniosły i uroczysty charakter. To przejaw przywiązania policjantów do chlubnej historii, tradycji i munduru, który każdy funkcjonariusz nosi z honorem. To czas, w którym służący w szeregach formacji policjanci, policjantki i pracownicy Policji mogą solidarnie zamanifestować swoją dumę z pełnienia służby na rzecz obywateli, ale także oddać się refleksji nad jej trudami - wspominając tych, którzy ginąc na służbie do końca byli wierni rocie ślubowania.

Wojewódzkie obchody Święta Policji rozpoczęły się 14 lipca br. o godz. 9.15 pod Pomnikiem ku czci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego, gdzie odbyła się uroczystość upamiętniająca tragiczne losy funkcjonariuszy. Złożeniem kwiatów hołd ofiarom zbrodni okupanckich oddali – nadinsp. Dariusz Augustyniak Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Piotr Mąka Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wraz z Zastępcami oraz przedstawiciele ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego z mł. insp. Andrzejem Szarym na czele. Następnie w kościele garnizonowym Wielkopolskiej Policji na ul. Swoboda ksiądz biskup Jan Glapiak koncelebrował mszę świętą, podczas której modlił się w intencji wszystkich policjantów. Podziękował im za ofiarną służbę bliźnim, poprosił o dalsze błogosławieństwo w służbie i życiu rodzinnym.

Po mszy świętej obchody przeniosły się do auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na wstępie prowadzący uroczystość kom. Piotr Garstka powitał jej uczestników oraz zaproszonych gości: Pana Szymona Szynkowskiego vel Sęk – Ministra ds. Unii Europejskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pana Posła Bartłomieja Wróblewskiego – Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji, Pana posła Wiesława Szczepańskiego przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego oraz nadinsp. Dariusza Augustyniaka -  Zastępcę Komendanta Głównego Policji.

Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych, środowiska akademickiego na czele z prof. dr hab. Zbyszko Melosikiem – Prorektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, władz samorządowych, urzędów, instytucji oraz duchowieństwa.

Jednym z głównych punktów uroczystości było wręczenie policjantom i pracownikom Policji odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych oraz medali i awansów na wyższe stopnie policyjne.

Podczas uroczystości głos zabrał nadinsp. Dariusz Augustyniak Zastępca Komendanta Głównego Policji, który w swoim wystąpieniu podziękował policjantom i pracownikom Policji za ciężką i wymagającą służbę. Szef wielkopolskich policjantów nadinsp. Piotr Mąka w swoim przemówieniu do zgromadzonych podkreślił, że najważniejszy w naszej służbie jest człowiek. Bez zaangażowania i poświęcenia policjantów, realizacja zamierzonych celów nie byłaby możliwa.

Komendant Główny i Wojewódzki Policji podkreślali znaczenie znakomitej współpracy, zarówno pomiędzy wszystkimi służbami mundurowymi, jak również z przedstawicielami władzy rządowej i samorządowej każdego szczebla.

Również Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński dziękował policjantom za codzienną służbę.

Równolegle do wydarzeń w auli na Placu im. A. Mickiewicza w Poznaniu odbywał się piknik mundurowy, na którym nie brakowało atrakcji. Uczestnicy tego spotkania obejrzeli, pokaz musztry paradnej w wykonaniu policjantów z kompanii honorowej Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. Swoim występem piknik uświetniła policyjna orkiestra z KWP we Wrocławiu pod batutą kapelmistrza podinsp. Adama Witiwa. Każdy mógł z bliska obejrzeć policyjny sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie i porozmawiać z policjantami.

Maciej Święcichowski
Fot. podinsp. Iwona Liszczyńska, sierż. szt. Łukasz Kędziora

 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.
Powrót na górę strony