Aktualności

KWP - Uroczystość wręczenia nagród laureatom i wyróżnionym w Konkursie „Przemoc moimi oczami”

Data publikacji 29.05.2023

Na uroczystość wręczenia nagród, która odbyła się w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjechali wyróżnieni uczniowie, towarzyszący im rodzice oraz przedstawiciele szkół, reprezentowanych przez młodzież.

Wśród przybyłych gości znaleźli się również : w imieniu Wojewody Wielkopolskiego - Krzysztof Kołcz - Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu - mł. insp. Maciej Purol – Naczelnik Wydziału Prewencji, Małgorzata Wilczyńska – Grześ - Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Alicja Napierała – Sellmoser – Przedstawicielka Fundacji Dziecko w Centrum, Koordynatorka Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Konkurs został zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Fundacji Dziecko w Centrum. Miał on na celu uświadomić dzieciom istnienie zjawiska przemocy, wzmacniać oraz rozwijać ich umiejętności twórcze i plastyczne.

Ideą Konkursu była nauka i promowanie zachowań przeciwstawiania się oraz wyrażania dezaprobaty wobec przemocy.

Konkurs rozpoczął się 20 lutego 2023 roku, zakończył natomiast 30 kwietnia 2023 roku.

Dzień ogłoszenia konkursu był datą szczególną ponieważ 20 lutego 2023 roku rozpoczynał się coroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Dla przypomnienia w konkursie mogli wziąć udział uczniowie z województwa wielkopolskiego ze

szkół podstawowych z klas VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych z klasy I-IV.

Prace mogły zostać wykonane w następujących kategoriach:

a) Kategoria I: plakat, fotografia, ulotka,

b) Kategoria II: spot lub materiał filmowy (czas trwania do 45 sekund).

Otrzymaliśmy aż 651 prac konkursowych!

Po długich naradach Komisja Konkursowa, która odbyła się 9 maja 2023 roku wybrała po jednej zwycięskiej pracy oraz przyznała wyróżnienia za II i III miejsce w każdej kategorii.

W związku z dużą liczbą prac konkursowych, Komisja podjęła decyzję o przyznaniu dodatkowo wyróżnień dla czterech prac.

Ponadto za zaangażowanie i chęć promowania prawidłowych postaw wśród uczniów postanowiono wyróżnić trzy szkoły z terenu województwa wielkopolskiego.

Po przywitaniu gości, omówieniu idei konkursu, nastąpiło wręczenie nagród. Na zakończenie uroczystości przybyli goście zabrali głos, podkreślając wagę, charakter oraz przekaz konkursu.

Wszystkim Laureatom i Osobom wyróżnionym w Konkursie oraz Ich Rodzicom i Nauczycielom, którzy zainspirowali młodzież do wzięcia udziału w konkursie serdecznie gratulujemy!

Joanna Papelbaum/MŚ

Powrót na górę strony