Aktualności

KWP - Rozstrzygnięcie konkursu pn. "Przemoc moimi oczami"

Data publikacji 09.05.2023

Z przyjemnością informujemy, że konkurs na pracę graficzną lub audiowizualną pod nazwą „ Przemoc moimi oczami”, realizowany na terenie województwa wielkopolskiego, został rozstrzygnięty!

Konkurs Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Fundacji Dziecko w Centrum miał na celu uświadomić dzieciom istnienie zjawiska przemocy, wzmacniać oraz rozwinąć umiejętności twórcze i plastyczne wśród dzieci i młodzieży. Ideą konkursu była nauka i promowanie zachowań przeciwstawiania się przemocy oraz wyrażania dezaprobaty wobec przemocy.

Otrzymaliśmy aż 651 prac konkursowych! Prace był różnorodne i bardzo kreatywne, przez co wybór laureatów nie był łatwy.

Po długich naradach Komisja Konkursowa w składzie:

 • mł. insp. Maciej Purol - Naczelnik Wydziału Prewencji KWP Poznań– przewodniczący komisjii
 • nadkom. Szymon Witczak - ekspert Wydziału Prewencji KWP Poznań
 • kom. Marcin Smuszkiewicz - specjalista Wydziału Prewencji KWP Poznań;
 • mł. asp. Joanna Papelbaum - asystent Wydziału Prewencji KWP Poznań;
 • Hanna Zawadka – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (zastępca koordynatora wojewódzkiego do spraw realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu);
 • Ilona Kasprzak - Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu;
 • Małgorzata Wilczyńska-Grześ - Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu

wybrała po jednej zwycięskiej pracy oraz po dwa wyróżnienia za II i III miejsce w każdej kategorii. W związku z liczną ilością prac konkursowych komisja podjęła decyzję o przyznaniu dodatkowo czterech wyróżnień. Po zapoznaniu się z treścią wszystkich 585 prac (w kategorii I – 537, w kategorii II – 48) Komisja konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu nagród w konkursie:

Kategoria I: plakat, fotografia, ulotka;

Miejsce pierwsze: Amelia Wojciechowska

Wyróżnienie za II miejsce: Nicola Jaszczyńska

Wyróżnienie za III miejsce: Natalia Ejchost, Agata Spławska

Wyróżnienie: Anna Grzybowska

Wyróżnienie: Dominika Tefelska

Wyróżnienie: Anna Spyrydon

Kategoria II: spot lub materiał filmowy (czas trwania do 45 sekund);

Miejsce pierwsze: Barbara Banasiewicz, Zuzanna Zielnik, Szymon Miklas

Wyróżnienie za II miejsce: Barbara Karlik

Wyróżnienie za III miejsce: Agata Ruda

Wyróżnienie: Julia Witman, Zofia Kusiak

Wręczenie nagród odbędzie się po nawiązaniu indywidualnego kontaktu z przedstawicielem ustawowym zgłoszonym w stosownym oświadczeniu, który stanowił załącznik do regulaminu konkursu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięci udziału w naszych przyszłych konkurach.
 

Nagrodzone oraz wyróżnione spoty w najbliższych dniach będziemy publikować na Facebooku Wielkopolskiej Policji.
 

Joanna Papelbaum/IL

 • Komisja konkursowa podczas rozstrzygania konkursu Przemoc moimi oczami - Klub policyjny KWP w Poznaniu
 • Komisja konkursowa podczas rozstrzygania konkursu Przemoc moimi oczami - Klub policyjny KWP w Poznaniu
 • Komisja konkursowa podczas rozstrzygania konkursu Przemoc moimi oczami - Klub policyjny KWP w Poznaniu
 • Komisja konkursowa podczas rozstrzygania konkursu Przemoc moimi oczami - Klub policyjny KWP w Poznaniu
 • Komisja konkursowa podczas rozstrzygania konkursu Przemoc moimi oczami - Klub policyjny KWP w Poznaniu
 • Komisja konkursowa podczas rozstrzygania konkursu Przemoc moimi oczami - Klub policyjny KWP w Poznaniu
 • Komisja konkursowa podczas rozstrzygania konkursu Przemoc moimi oczami - Klub policyjny KWP w Poznaniu
 • Komisja konkursowa podczas rozstrzygania konkursu Przemoc moimi oczami - Klub policyjny KWP w Poznaniu
 • Jury podczas rozstrzygania konkursu "Przemoc moimi oczami" - Klub policyjny KWP w Poznaniu
 • Komisja konkursowa podczas rozstrzygania konkursu Przemoc moimi oczami - Klub policyjny KWP w Poznaniu
 • Komisja konkursowa podczas rozstrzygania konkursu Przemoc moimi oczami - Klub policyjny KWP w Poznaniu
 • Komisja konkursowa podczas rozstrzygania konkursu Przemoc moimi oczami - Klub policyjny KWP w Poznaniu
 • Komisja konkursowa podczas rozstrzygania konkursu Przemoc moimi oczami - Klub policyjny KWP w Poznaniu
 • Komisja konkursowa podczas rozstrzygania konkursu Przemoc moimi oczami - Klub policyjny KWP w Poznaniu
Powrót na górę strony