Aktualności

KWP – Kolejna edycja szkolenia pn. „Niebiesko-Niebiescy”

Data publikacji 04.05.2023

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundacją FIONA byli organizatorami kolejnej edycji szkolenia pn. „Niebiesko – Niebiescy”, w ramach którego funkcjonariusze i pracownicy Policji zdobywali wiedzę oraz narzędzia ułatwiające kontakt z osobą w spektrum autyzmu, przede wszystkim w sytuacji interwencyjnej.

Celem tego przedsięwzięcia było wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do skuteczniejszego i efektywniejszego niwelowania problemów społecznych związanych z zabezpieczeniem potrzeb osób zależnych. Cały ten projekt realizowany był na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 Innowacje społeczne i współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Proponowane rozwiązania wspomnianego projektu dedykowane są dla dwóch grup: osobom z ASD, ich rodzicom i opiekunom oraz funkcjonariuszom policji. Innowacja stworzona została w związku z potrzebą poprawy sytuacji osób z ASD w sytuacjach kryzysowych z udziałem policji oraz wsparcia policjantów w kontakcie z osobą z autyzmem.

Szkolenie dedykowane było dla Naczelników Wydziałów Prewencji jednostek organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego oraz funkcjonariuszy zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką społeczną. Ponadto udział w szkoleniu wzięła Małgorzata Musiał - Pełnomocniczka Wojewody Wielkopolskiego ds. Równego Traktowania oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Szkolenie odbyło się w dniach 27-28 kwietnia 2023r. Uczestników szkolenia i zaproszonych gości powitali osobiście: Agnieszka Gentsch-Piasek - Kierowniczka Działu Innowacji Społecznych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, podinsp. Paweł Kolendowicz - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, podinsp. Dariusz Giersz - Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ds. Ochrony Praw Człowieka oraz Anna Janiak Prezes Fundacji FIONA. 

Dodatkowym elementem warsztatów szkoleniowych były również zagadnienia wynikające z "Planu działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony praw i wolności człowieka, realizacji zasady równego traktowania i przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji na lata 2021 - 2023" zrealizowane przez Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Kamil Sikorski/IL

 

 • Uczestnicy szkolenia "Niebiesko-Niebiescy" w dniach 27-28 kwietnia 2023 roku
 • Uczestnicy szkolenia "Niebiesko-Niebiescy" w dniach 27-28 kwietnia 2023 roku
 • Uczestnicy szkolenia "Niebiesko-Niebiescy" w dniach 27-28 kwietnia 2023 roku
 • Uczestnicy szkolenia "Niebiesko-Niebiescy" w dniach 27-28 kwietnia 2023 roku
 • Uczestnicy szkolenia "Niebiesko-Niebiescy" w dniach 27-28 kwietnia 2023 roku
 • Uczestnicy szkolenia "Niebiesko-Niebiescy" w dniach 27-28 kwietnia 2023 roku
 • Uczestnicy szkolenia "Niebiesko-Niebiescy" w dniach 27-28 kwietnia 2023 roku
 • Uczestnicy szkolenia "Niebiesko-Niebiescy" w dniach 27-28 kwietnia 2023 roku
 • Uczestnicy szkolenia "Niebiesko-Niebiescy" w dniach 27-28 kwietnia 2023 roku
 • Uczestnicy szkolenia "Niebiesko-Niebiescy" w dniach 27-28 kwietnia 2023 roku
 • Uczestnicy szkolenia "Niebiesko-Niebiescy" w dniach 27-28 kwietnia 2023 roku
 • Uczestnicy szkolenia "Niebiesko-Niebiescy" w dniach 27-28 kwietnia 2023 roku
Powrót na górę strony