Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP - podsumowanie ćwiczeń Wolf-Ram-23

Data publikacji 19.04.2023

Zakończyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Wolf-Ram-23” w Poznaniu. 18 kwietnia na terenie naszego miasta odbył się jeden z epizodów tych ćwiczeń. Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Główna Policji we współpracy z Federalnym Biurem Śledczym Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Założeniem tych ćwiczeń było doskonalenie umiejętności Policji i współpracujących z nią służb oraz reakcji na zagrożenia o najwyższej skali.

Wszystko zaczęło się we wtorek 18 kwietnia rano. Do Komedy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wpłynęła informacja, że po wczorajszych próbach zamachów terrorystycznych w Warszawie pewna kobieta powiązana z zagranicznymi grupami ekstremistycznymi może przebywać na terenie Poznania. W związku z tą sytuacją służby kryminalne rozpoczęły ustalenia i poszukiwania. Policja prewencyjna została postawiona w stan gotowości.

Tuż przed południem pojawiły się informacje o rzekomym zabójstwie w Parku Chopina. Podczas sprawdzania tego miejsca policjanci zauważyli zaparkowany samochód. Siedzący wewnątrz kierowca zagroził policjantom że jeśli podejdą to zdetonuje ładunek wybuchowy.

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Sławomir Piekut zdecydował o utworzeniu Centrum Operacyjnego i powołaniu operacji policyjnej. Do parku zostały skierowane dodatkowe patrole, odseparowano miejsce niebezpieczne oraz ściągnięto policjantów Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji. W trakcie sprawdzania parku policjanci zauważyli kilka osób. Dwie wykazywały objawy zatrucia, a trzecia – kobieta na widok policjantów uciekła. Podczas udzielania medycznej pomocy dwóm mężczyznom okazało się, że jeden z nich miał przy sobie przedmiot przypominający ładunek wybuchowy. Policjanci rozpoczęli działania zabezpieczające i neutralizujące. Równolegle służba kryminalna poszukiwała kobiety, która uciekła w kierunku miasta. W innym miejscu parku doszło do pożaru plecaka pozostawionego w ustronnym miejscu. Ze względu na charakter incydentów wezwano Straż Pożarną i wyspecjalizowaną jednostkę chemiczną. Podjęta następnie została decyzja o zabezpieczeniu parku i ewakuacji wszystkich przebywających tam osób. Ze względu na niebezpieczeństwo użycia chemicznych, biologicznych i radioaktywnych środków bojowych wszyscy ludzie z parku byli sprawdzani przez służbę medyczną pod kątem zdrowotnym. W trakcie działań policjanci i wytypowane osoby było poddawane dekontaminacji ze względu na zagrożenie CBRN. W trakcie tych czynności na terenie Rynku Bernardyńskiego, na wydzielonej strefie dla Centrum Dowodzenia Straży Pożarnej pojawiła się poszukiwana wcześniej kobieta. Podejrzana miała w ręce zapalnik do ładunku wybuchowego przytwierdzonego do kamizelki. Zachowywała się irracjonalnie, głośno krzyczała do ludzi w pobliżu. Rynek natychmiast ewakuowano i zabezpieczono. Do akcji skierowano negocjatorów, którzy nakłonili podejrzaną do poddania się. Policyjny pirotechnik w specjalnym kombinezonie ostatecznie rozbroił kobietę i zabezpieczył niebezpieczne ładunki. W trakcie dalszych działań zneutralizowano wszystkie niebezpieczne przedmioty. Służby medyczne udzieliły pomocy i wsparcia przy tych działaniach. Policjanci zatrzymali łącznie 5 osób podejrzanych o działania terrorystyczne.

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe „Wolf-Ram-23” w Poznaniu są jednymi z większych ze zorganizowanych do tej pory. Podczas tych ćwiczeń sprawdzana jest gotowość działania Policji w sytuacji zagrożenia terrorystycznego oraz prowadzenie działań w warunkach środowiska skażonego CBRN. Podczas prowadzonych akcji sprawdzano system dowodzenia i zarządzania, łączność, działania operacyjne, wymianę informacji oraz współdziałanie z innymi służbami.

Andrzej Borowiak/MM

 

Fot. sierż. sztab. Łukasz Kędziora / ZP KWP

  • ćwiczenia Wolf-Ram-23
  • ćwiczenia Wolf-Ram-23
  • ćwiczenia Wolf-Ram-23
  • ćwiczenia Wolf-Ram-23
  • ćwiczenia Wolf-Ram-23
Powrót na górę strony