Aktualności

Poznań – Kontrole kierowców wykonujących przewóz osób na aplikację

Data publikacji 23.01.2023

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wraz z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Granicznej prowadzili na terenie Starego Miasta w Poznaniu działania pn. „T A X I”. Podczas działań sprawdzano między innymi wymagane podczas kontroli dokumenty, stan techniczny pojazdów, ale przede wszystkim legalność pobytu kierowców na terenie naszego kraju, a także posiadanie dokumentów uprawniających do odpłatnego przewozu osób.

20 stycznia br. policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, wspierani przez Inspekcję Transportu Drogowego i funkcjonariuszy Straży Granicznej kontrolowali kierujących świadczących usługi odpłatnego przewozu taksówką za pomocą aplikacji mobilnej w telefonie.

W trakcie tych działań funkcjonariusze wylegitymowali łącznie 115 osób, przeprowadzili 105 kontroli pojazdów, oraz 82 kontrole uprawnień związanych z transportem i przewozem osób. 47 kierowców zostało poddanych badaniu na trzeźwość. Podczas działań funkcjonariusze odnotowali 48 wykroczeń, które w większości były związane ze stanem technicznym pojazdów. Wobec 7 kierowców zastosowano pouczenia. Zatrzymano 11 dowodów rejestracyjnych. Działania TAXI pozwoliły również zatrzymać jedną osobę poszukiwaną a także doprowadziły do zatrzymania i deportacji dwóch osób narodowości gruzińskiej, które przebywały na terenie naszego kraju nielegalnie. 

Przez podobne działania chcemy:
-zapewnienić bezpieczeństwo i porządek publiczny w tym zapobiegać przestępczości o charakterze seksualnym w środkach transportu
-wyeliminować z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących oraz będących pod wpływem środków odurzających oraz wykonujących przewóz osób bez wymaganych dokumentów
-kontrolować dokumenty kierujących pod kątem posiadanych uprawnień i ich legalności, w tym legalności pobytu na terytorium RP
-sprawdzać pojazdy w zakresie niezbędnego wyposażenia i oznakowania
usuwać z drogi pojazdy niesprawne technicznie.

Działania służb związane z przewozem osób będą prowadzone również w najbliższym czasie.
 

Powrót na górę strony