Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kępno - Asp. sztab. Arkadiusz Bober na jubileuszu konkursu "Policjant, który mi pomógł"

Data publikacji 22.11.2022

17 listopada br odbyło się uroczyste spotkanie laureatów konkursu "Policjant, który mi pomógł". W tym roku przypada jubileusz XV - lecia konkursu. Jednym z laureatów konkursu był asp. sztab. Arkadiusz Bober z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, na co dzień pełniący służbę dzielnicowego na Posterunku Policji w Bralinie.

Zebranych laureatów konkursu i zaproszonych gości przywitał insp. Robert Kumor, dyrektor Biura Prewencji KGP. Na sali obecni byli Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Iwona Kuc, zastępca dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Dariusz Cybura, zastępca dyrektora Biura Prewencji KGP insp. Piotr Kulesza, naczelnik Wydziału Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP mł. insp. Anna Kędzierzawska oraz odpowiedzialne za organizowanie konkursu przez ostatnie lata, mł. insp. Wanda Mende, naczelnik Wydziału Profilaktyki Biura Prewencji KGP i nadkom. Marta Świnecka, ekspert w Biurze Prewencji KGP.
Otwierając uroczyste spotkanie dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor powiedział: – 15 lat to sporo czasu, w którym nastąpiło wiele zmian. Zmieniło się otoczenie prawne, dające możliwość skutecznego działania Policji, zwłaszcza jeżeli chodzi o obszar przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmieniło się wyposażenie policjantów w codziennej służbie, jest ono bardziej nowoczesne, dające poczucie większego bezpieczeństwa osobistego, ale nie zmieniło się jedno. W mojej ocenie zaangażowanie, profesjonalizm oraz empatyczna postawa policjantów, którzy osobiście udzielają indywidualnej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, a najlepszym dowodem na tę tezę jesteście Wy, laureaci konkursu „Policjant, który mi pomógł”.
Do laureatów z serdecznymi słowami uznania zwrócił się Komendant Główny Policji: – Niezwykle jestem dumny z tego, że mamy w naszych szeregach takich niezwykłych ludzi jak Wy. 15 lat – dużo czy mało? Zmieniło się dużo, ale rzeczywiście nie zmieniło się jedno: potrzeba służenia i pomagania drugiemu człowiekowi, który jest bezsilny tam, gdzie powinien czuć się najbezpieczniej, w swoim domu. Jesteście najlepszym dowodem na to, że Polska Policja potrafi profesjonalnie odpowiadać na te potrzeby, potrafi pomagać i chronić. Kiedy czyta się takie sformułowania w zgłoszeniach: „przywróciła mi wiarę w drugiego człowieka”, „ocalił moją rodzinę” to naprawdę są najpiękniejsze dowody na to, jak potrzebna jest policyjna służba, i jak fantastyczną pracę wykonaliście chroniąc drugiego człowieka. Przez te 15 lat zebrało się Was 75 osób, pomyślałem sobie, że to całkiem spory Komisariat Policji. Któż z przełożonych nie chciałby mieć takiego składu w swojej jednostce? I kto z mieszkańców nie chciałby mieć takich wspaniałych policjantów w komisariacie, który ich obsługuje. Naprawdę jestem zaszczycony, że mogę być tu z Wami. Każdego dnia niesiecie pomoc ludziom. Jestem wdzięczny Waszym przełożonym i Waszym rodzinom i najbliższym. Wasza służba często nie ogranicza się do ustawowych godzin pełnienia służby, a odbywa się to kosztem czasu dla Waszych najbliższych. Życzę Wam z całego serca, abyście czerpali satysfakcję z pełnienia służby, ale żeby ta satysfakcja płynęła też z kolejnych listów i podziękowań, które docierają do Policji.
Wyróżnieni funkcjonariusze Policji otrzymali od Komendanta Głównego Policji, oprócz gratulacji i podziękowań, jubileuszowy album „Policjant, który mi pomógł”.
Wszyscy zebrani usłyszeli również wypowiedzi osób doznających przemocy, w których opowiadali pokrótce swoją osobistą historię oraz mówili jaką siłę i odwagę dawali im policjanci, by mogli zmienić swoje życie na lepsze.
Istotą konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Celem przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Zgłoszeń policjantów do konkursu dokonywać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje. Każde zgłoszenie stanowi niezależne społeczne uznanie dla działań podejmowanych na rzecz pomocy osobom krzywdzonym.
W 2022 r. zorganizowana została 15 edycja konkursu. Łącznie, podczas wszystkich edycji wyłoniono 75 laureatów. Na przestrzeni ostatnich 15 lat laureaci pochodzili ze wszystkich garnizonów Policji.
W 2021 roku funkcjonariusze Policji wypełnili 64 250 formularzy „Niebieska Karta – A” (w 2020 r. wypełniono 72 601 formularzy). W 2021 r. liczba osób, co do których istniało podejrzenie, że były dotknięte przemocą w rodzinie wyniosła 75 761 osób, co w stosunku do 2020 r., stanowiło spadek o 11,47% (85 575 osoby). Spadek odnotowano również w ogólnej liczbie osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosowały przemoc w rodzinie. Liczba ta wyniosła 64 846 osób, co w stosunku do 2020 r. dało spadek o 8 382 osoby (11,45%). W 2021 r. dokonano zatrzymania 18 240 osób, co do których istniało podejrzenie, że stosowały przemoc w rodzinie. W odniesieniu do 2020 r. dało to wzrost ogólnej liczby osób zatrzymanych o 286 osób (zatrzymano 17 954 osoby).

Korzystając z uprawnienia, jakie Policja nabyła od 30 listopada 2020 r. w postaci prawa do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. policjanci na terenie całego kraju wydali 2 484 nakazy i zakazy. W okresie tym zarejestrowano 17 376 interwencji dot. przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty”, co stanowiło 10,42 % interwencji domowych ogółem, których było 166 794. W analogicznym okresie roku 2021 – policjanci wydali 1 697 nakazów zakazów Odnotowano 204 238 interwencji domowych ogółem, a ok. 8,25 % tej liczby stanowiły interwencje dot. przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty”. Odnotowano ich 16 857.

Natomiast w całym 2021 r. wydano 3 531 nakazów i zakazów. Interwencji domowych ogółem w 2021 r. odnotowano 375 281, w tym interwencji dot. przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty” 37 477.


Izabela Pajdała „Gazeta Policyjna”, BP KGP

Powrót na górę strony