Aktualności

KWP – Projekt NEMESIS - seminarium szkoleniowe dla służby kryminalnej

Data publikacji 14.11.2022

W dniach 8-10 listopada w Licheniu Starym odbyło się seminarium szkoleniowe dla policjantów służby kryminalnej, zorganizowane w ramach projektu NEMESIS. Wśród uczestników nie zabrakło gości z zagranicy oraz przedstawicieli służb, urzędów i instytucji współpracujących z wielkopolską Policją w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz przestępstw na tle seksualnym.

Kilka miesięcy temu Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu rozpoczęła realizację nowatorskiego projektu pod nazwą „NEMESIS – nowoczesny model systemu śledczego w zakresie przestępstw seksualnych”. W ramach przedsięwzięcia dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu zakupiono najnowocześniejszą linię technologiczną do badań genetycznych. Oprócz Wielkopolskiej Policji takimi urządzeniami dysponują śledczy tylko 5 krajów na całym świecie. Projekt jest finansowany z Programu "Sprawy wewnętrzne" realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. O szczegółach pisaliśmy tutaj.

Projekt przewiduje m.in. przeprowadzenie cyklu seminariów dla policjantów i pracowników Policji bezpośrednio zaangażowanych w jego realizację tj. z Laboratorium Kryminalistycznego, Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Poznaniu.

Listopadowe seminarium szkoleniowe zorganizowane przez Wydział Kryminalny KWP w Poznaniu skierowane było przede wszystkim do policjantów służby kryminalnej. Jego tematem była „Międzynarodowa współpraca organów ścigania w obszarze zapobiegania oraz ścigania przestępstw handlu ludźmi oraz na tle seksualnym”.

8 listopada seminarium otworzył i powitał zaproszonych gości mł. insp. Mariusz Wiśniewski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, nadzorujący pion kryminalny. Podczas swojego  wystąpienia komendant przybliżył cel realizacji projektu NEMESIS. Następnie o wystąpienie poproszona została mł. insp. Monika Sokołowska - Naczelnik Wydziału do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP, która omówiła sytuację migracyjną i uchodźczą z perspektywy Policji. Pedofilię jako specyficzną formę wykorzystania seksualnego omówił mł. insp. Jarosław Kończyk z Wydziału do walki z Handlem Ludźmi BK KGP. Przedstawiciel policji brytyjskiej - Andrew Grant - omówił natomiast wykrywanie i identyfikację ofiar handlu ludźmi na terenie Wielkiej Brytanii. Aspekty pracy przymusowej z perspektywy Straży Granicznej - to temat wystąpienia st. chor. sztab. Urszuli Gomułkiewicz z Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu.  Pierwszy dzień seminarium zamknęło wystąpienie pomysłodawczyni projektu NEMESIS dr Natalii Rogalskiej-Niżnik z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu, która przybliżyła tematykę zabezpieczenia i badania śladów biologicznych ujawnionych na miejscu przestępstw popełnionych na tle seksualnym.

W drugim dniu seminarium uczestnicy mogli wysłuchać wystąpienia przedstawicieli Działu Bezpieczeństwa Grupy OLX – panów Maurycego Miękisiaka oraz Tomasza Wawrzkowicza, którzy omówili współpracę internetowych serwisów ogłoszeniowych z organami ścigania w zwalczaniu przestępczości. Mł. asp. Dawid Rachmajda z poznańskiego wydziału Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przybliżył natomiast problematykę Caller ID spoofing jako coraz popularniejszej formy oszustwa. Przypadki handlu ludźmi na przykładzie konkretnych spraw operacyjnych omówili policjanci: asp. Łukasz Rostkowski z Wydziału Kryminalnego KWP w Białymstoku oraz podinsp. Jarosław Budka z Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy. Taktykę i technikę wykrywania przestępstwa handlu ludźmi przez policję brytyjską, na podstawie prowadzonych spraw, omówił pan Jamie Day z Wydziału dw. z Handlem Ludźmi w Wielkiej Brytanii. Przedstawicielka policji chorwackiej, pani Sandra Dundek Spajić, omówiła natomiast wykrywanie i identyfikację ofiar przestępstw seksualnych w Chorwacji. Nad zagadnieniem wykrywania i identyfikacji ofiar przestępstw handlu ludźmi pochylił się także w swoim wystąpieniu przedstawiciel Agencji UE ds. Współpracy Organów Ścigania - pan Mirosław Borecki, który omówił narzędzia udostępniane w tym zakresie przez EUROPOL.

Ostatni dzień seminarium rozpoczął się od wystąpienia mł. chor. Dawida Ambroziaka z Placówki Straży Granicznej Poznań-Ławica, który omówił współpracę Policji i Straży Granicznej w kontekście zapobiegania i zwalczania przestępstw handlu ludźmi i ścigania ich sprawców. Następnie pani dr Karina Sommerfeld-Klatta z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przybliżyła zagadnienie wpływu środków odurzających podawanych ofiarom na zdolności psychosomatyczne, także  pod kątem zabezpieczania materiału do badań toksykologicznych. Pani Beata Wosinek z Fundacji Czas Wolności omówiła natomiast różne formy pomocy ofiarom handlu ludźmi. Ostatnim prelegentem seminarium był mł. insp. Andrzej Borowiak – Rzecznik Prasowy KWP w Poznaniu, który omówił współpracę Policji z mediami w zakresie identyfikacji sprawców przestępstw.

Iwona Liszczyńska

  • Uczestnicy seminarium szkoleniowego w ramach projektu Nemesis w Licheniu Starym 8-10 listopada 2022
  • Uczestnicy seminarium szkoleniowego w ramach projektu Nemesis w Licheniu Starym 8-10 listopada 2022
  • Uczestnicy seminarium szkoleniowego w ramach projektu Nemesis w Licheniu Starym 8-10 listopada 2022
  • Uczestnicy seminarium szkoleniowego w ramach projektu Nemesis w Licheniu Starym 8-10 listopada 2022
  • Uczestnicy seminarium szkoleniowego w ramach projektu Nemesis w Licheniu Starym 8-10 listopada 2022
  • Logotyp Funduszy Norweskich
Powrót na górę strony