Aktualności

KWP - Medale i wyróżnienia dla wielkopolskich policjantów

Data publikacji 20.06.2022

W Auli insp. Ludwikowskiego KWP w Poznaniu odbyła się uroczysta zbiórka, na której kolejni policjanci zostali uhonorowani kryształowymi gwiazdami. Była to również okazja aby wręczyć okolicznościowe medale dla członków policyjnego klubu honorowych dawców krwi – KREWniaków i osób od lat wspierających jego działalność. Wszystko to działo się w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Piotra Mąki, Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego mł. insp. Andrzeja Szarego i Przewodniczącego policyjnego klubu KREWniacy nadkom. Michała Królikowskiego.

Powodem uroczystej zbiórki było uhonorowanie wszystkich, którzy swoją postawą przyczyniają się do ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka. W Auli im. Insp. Ludwikowskiego zebrali się kolejni policjanci i policjantka, którzy otrzymali kryształowe gwiazdy. „Kryształowa Gwiazda”  to szczególne wyróżnienie dla policjantek i policjantów w woj. wielkopolskim, którzy swoją postawą udowodnili, czym dla każdego funkcjonariusza są słowa roty ślubowania. Ta prestiżowa nagroda jest wyrazem uznania dla tych, którzy w służbie lub poza nią, często narażając siebie, uratowali ludzkie zdrowie i życie. Nagroda wręczana jest wielkopolskim policjantom od 2004 roku. Trafiła do rąk blisko tysiąca wielkopolskich stróżów prawa.

Byli również policyjni KREWniacy – honorowi dawcy krwi i osoby, które wspierają działalność klubu krwiodawców. Do tej pory nie udało się wyprodukować płynu, który mógłby zastąpić ludzką krew. Dlatego honorowe krwiodawstwo jest takie ważne. Każdego dnia litry tego czerwonego leku ratują zdrowie i życie ofiarom wypadków.  Krew jest także codziennie wykorzystywana podczas operacji i zabiegów. Gdyby nie ta szlachetna postawa osób, którzy regularnie ją oddają, wielu istnień ludzkich nie udało by się uratować.

Klub Krwiodawstwa „Policyjni Krewniacy” został powołany 19 czerwca 2017 roku Decyzją nr 169 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotra Mąki. W jego skład aktualnie wchodzą policjanci reprezentujący KWP w Poznaniu, OPP w Poznaniu, KMP w Poznaniu, KMP w Kaliszu, KMP w Koninie, a także komendy z Grodziska, Turku, Koła, Szamotuł, Śremu, Ostrowa, Kępna i Ostrzeszowa. Łącznie zapisało się 452 policjantów oraz pracowników Policji. Funkcję przewodniczącego pełni  nadkom. Michał Królikowski, zastępcami są asp.sztab. w st. spocz. Maciej Bednik oraz mł. asp. Agnieszka Wrona. 16 listopada 2020 roku Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka podpisał porozumienie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Wielu członków policyjnych KREWniaków otrzymało Odznakę "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu, za oddanie co najmniej 20 litrów krwi, nadaną przez Ministra Zdrowia.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, że dzisiejsi bohaterowie, nie uważają że zrobili coś wyjątkowego. Ich postawa i zachowanie, wynika z chęci bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, który znalazł się w potrzebie. Tym bardziej należą im się słowa najwyższego uznania i szacunku.

Maciej Święcichowski

Powrót na górę strony