Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP – Konferencja inaugurująca projekt NEMESIS

Data publikacji 06.06.2022

W dniach 30-31 maja br. w Licheniu Starym odbyła się konferencja inaugurująca nowatorski projekt Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pn. „NEMESIS – nowoczesny model systemu śledczego w zakresie przestępstw seksualnych”. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci z kraju i zagranicy specjalizujący się w takich dziedzinach jak genetyka, biologia, psychologia, medycyna sądowa i prawo.

NEMESIS to innowacyjny projekt zainicjowany przez Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Poznaniu i opracowany przez Zespół Funduszy Pomocowych KWP w Poznaniu. Jego celem było uzyskanie środków na wyposażenie poznańskiej pracowni biologicznej w najnowocześniejszą linię technologiczną do badań genetycznych, następnie wypracowanie metodyki i algorytmu przeprowadzanych badań. Takie przedsięwzięcie to ogromny koszt (przeszło 2 300 000 złotych). Jego realizacja nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie Funduszy Norweskich. Projekt jest finansowany z Programu "Sprawy wewnętrzne" realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jednym z głównych założeń projektu jest nawiązanie współpracy międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej. Stąd pomysł na zorganizowanie konferencji z udziałem ekspertów z zakresu genetyki, biologii, medycyny sądowej, prawa i psychologii, zarówno z Polski jak też innych krajów europejskich.

Konferencja naukowa inaugurująca projekt NEMESIS odbyła się w dniach 30-31 maja w Licheniu Starym. W konferencji uczestniczyli pracownicy Policji i policjanci z komend wojewódzkich w całym kraju, przedstawiciele prokuratur i sądów, a także służb, urzędów i instytucji współpracujących z policją w zakresie ścigania sprawców przestępstw.

Konferencję otworzył i powitał zaproszonych gości nadinsp. Piotr Mąka Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu. Cel realizacji projektu NEMESIS przybliżył podinsp. Mariusz Wiśniewski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, nadzorujący pion kryminalny. Następnie norweski mechanizm finansowania omówiła pani Magdalena Zdrojewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA.

Następnie głos zabrała prof. May-Len Skilbrei z Wydziału Kryminologii i Socjologii Prawa Uniwersytetu w Oslo, która podczas swojego wystąpienia omówiła medyczny materiał dowodowy w ujęciu prawnym, skupiając się na wyzwaniach w zakresie prezentowania i wykorzystywania dowodów w sprawach dotyczących zgwałceń.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się również inni goście z zagranicy: prof. Lutz Roewer z Wydziału Genetyki Sądowej Uniwersytetu Medycznego Charitè w Berlinie oraz dr Raimo Tanzi-Marlotti z Menarini Silicon Biosystem we Włoszech.

Wśród osób, które zabrały głos na konferencji nie mogło zabraknąć przedstawicieli świata nauki, specjalizujących się w takich dziedzinach jak psychologia i medycyna sądowa oraz biologia.  Swoją obecnością i wystąpieniami organizatorów konferencji zaszczycili: prof. Beata Pastwa-Wojciechowska z Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Magdalena Achrem z Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Krzysztof Rębała z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. Marcin Woźniak z Katedry Medycyny Sądowej, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Jarosław Piątek z Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz dr Michał Seweryn z Pracowni Biobank, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Założenia, zadania i nowe perspektywy związane z projektem w swoim wystąpieniu przybliżyła jego inicjatorka i pomysłodawczyni – dr inż. Natalia Rogalska-Niżnik z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu, która zaprezentowała  zgromadzonym zakupioną do poznańskiej pracowni linię badawczą do badań genetycznych. Podinsp. Agnieszka Jarzyńska-Derbis z Wydziału Psychologów KWP w Poznaniu zapoznała uczestników konferencji z zagadnieniem profilowania psychologicznego nieznanego  sprawcy przestępstwa, natomiast kom. Anna Kamińska z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego swoje wystąpienie poświęciła roli biegłego w procesie wykrywczym, na przykładzie sprawy o zabójstwo sprzed 26 lat.

Wszyscy uczestnicy konferencji zgodnie doszli do wniosku, że projekt NEMESIS zainaugurowany przez Wielkopolską Policję zapoczątkował nową jakość w pracy policyjnych genetyków zajmujących się badaniem śladów biologicznych. Wpływa to bezpośrednio na poprawę zdolności wykrywczych wielkopolskich śledczych i daje nadzieję, że lista nieustalonych dotąd sprawców zbrodni z roku na rok będzie coraz krótsza.

Zatrzymanie sprawcy zabójstwa 20-letniej Zyty Michalskiej po 27 latach od zdarzenia pokazało, że dzięki najnowszym technikom śledczym żaden przestępca nie może spać spokojnie.

Dr inż. Natalia Rogalska-Niżnik, policyjny genetyk i pomysłodawczyni projektu, kończąc swoje wystąpienie powiedziała: Sztuką jest złapanie sprawcy przestępstwa za rękę. Dzisiaj, dzięki możliwościom jakie daje nam nauka, możemy tego sprawcę „złapać” za kilka komórek, które pozostawi po sobie na miejscu zbrodni.

Iwona Liszczyńska

  • Logo Funduszy Norweskich
Powrót na górę strony