Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP - Odznaczenia z okazji 32-lecia NSZZ Policjantów

Data publikacji 25.05.2022

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyła się uroczysta zbiórka, w której udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka. Spotkanie zorganizowane przez mł. insp. Andrzeja Szarego – Przewodniczącego NSZZ policjantów było okazją do wręczenia medali i odznaczeń związkowych, a także podsumowania 32-lecia podsumowania działalności związkowej.

W swoich wystąpieniach zarówno Komendant Wojewódzki jak również Przewodniczący NSZZ Policjantów podkreślali jak ważną i potrzebną rolę odgrywają związki zawodowe. Mimo pojawiających się różnic w spojrzeniu na niektóre kwestie, wszystkim przyświeca poprawa warunków służby i materialnych policjantek i policjantów.

Uroczysty apel był okazją do wręczenia różnego rodzaju i klasy medali i odznaczeń związkowych. Dodatkowe wyróżnienia otrzymali policjanci, którzy byli najlepsi w swoich kategoriach wiekowych na testach sprawnościowych.

32 lata działalności NSZZ Policjantów pokazało jednoznacznie, że funkcjonowanie silnej i niezależnej od władzy organizacji związkowej w Policji jest koniecznością. Stanowi ona gwarancję tego, że strona służbowa i rządowa będą informowani o rzeczywistych problemach i postulatach.

Związek Zawodowy Policjantów to przede wszystkim działalność w poszczególnych województwach. Dlatego też NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego podejmuje szereg inicjatyw na rzecz środowiska policyjnego. Wspomnieć tu należy o jedynym w kraju programie stypendialnym dla młodzieży, o organizowaniu turnusów profilaktycznych, programach dostępowych do obiektów sportowych czy wreszcie o organizacji uroczystości wręczenia odznak „Kryształowych Gwiazd”  dla policjantów, którzy wyróżnili się uratowaniem życia ludzkiego w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

Niezależny samorządny Związek Zawodowy Policjantów jest jedyną rzeczywiście działającą organizacją w Wielkopolsce, która reprezentuje i broni praw oraz interesów zawodowych jak i też socjalnych policjantów. Z tego powodu jego działalność jest tak ważna i potrzebna.

Maciej Święcichowski

Powrót na górę strony