Aktualności

KWP - XV Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Data publikacji 18.10.2021

18 października 2021 r., obchodzony jest już XV Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Szczególnie tego dnia organy ścigania, w tym Policja, organizacje rządowe jak i pozarządowe starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa. Handel ludźmi początkowo utożsamiany był jedynie z handlem kobietami zmuszanymi do prostytucji, później został rozszerzony na wszelkie działania skierowane na wyzysk ludzi, niezależnie od płci i wieku, naruszające prawo do decydowania o sobie. To wyzysk związany z użyciem przemocy i niewolą.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie i dotyczy każdego regionu świata. Co roku około 2 milionów ludzi pada ofiarą tego przestępstwa, z czego jedna trzecia to dzieci. Aby zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi, które jest wyjątkowo dynamiczne, podlegające znacznym wahaniom, trzeba poznać złożoność tego zjawiska. Pomóc w tym ma Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi organizowany i obchodzony pod auspicjami Unii Europejskiej.

Z uwagi na sytuację związaną z wystąpieniem pandemii wirusa SARS-CoV-2 uległy zmianie warunki ekonomiczne oraz zasady przemieszczania się, co miało wpływ na sytuację ofiar handlu ludźmi jak również na zachowania sprawców tego przestępstwa. Wpływ pandemii na gospodarkę i zatrudnienie jeszcze bardziej zwiększył ryzyko handlu ludźmi w celu wyzysku w pracy. Wielu pracowników doświadcza dramatycznego spadku dochodów, mogą oni nie mieć innego wyboru, jak tylko zaciągnąć dług, co zwiększa ryzyko wpadnięcia w pułapkę handlu ludźmi i pracy przymusowej.

Ofiary są najczęściej rekrutowane w swoich krajach pochodzenia, często za pośrednictwem lokalnych agencji pośrednictwa pracy, gdzie są wprowadzane w błąd co do warunków zakwaterowania i płacy. Po przybyciu do kraju nieuczciwi pracodawcy często odbierają cudzoziemcom dokumenty tożsamości, a warunki zakwaterowania i pracy znacznie odbiegają od powszechnie przyjętych norm. Ofiarom nie są wypłacane wynagrodzenia za pracę, a często naliczane są dodatkowe należności (kary), w ten sposób sprawcy tworzą wobec cudzoziemców fikcyjną „spiralę długu”.

Polska z uwagi na swoje położenie w kontekście handlu ludźmi jest jednocześnie krajem pochodzenia, tranzytowym oraz docelowym dla ofiar handlu ludźmi. Obywatele polscy, zarówno kobiety jak i mężczyźni, na terenie naszego kraju mogą być werbowani, a następnie wykorzystywani do pracy przymusowej, prostytucji, żebractwa, kradzieży lub wyłudzania świadczeń oraz kredytów za granicą. W tym znaczeniu na terenie Polski dochodzi do eksploatacji cudzoziemców. Najczęściej ofiarami padają obywatele państw europejskich: Ukrainy, Bułgarii, Białorusi oraz Rumunii, a także państw azjatyckich (m.in. Wietnamu, Filipin, Sri Lanki). Cudzoziemcy są wykorzystywani do pracy przymusowej, prostytucji, żebractwa, a niekiedy są to również ofiary niewolnictwa domowego i eksploatacji kryminalnej. 1

Jesteś w trudnym położeniu życiowym, dotychczasowe życie legło w gruzach….a do tego straciłeś pracę…., rozważasz wyjazd za granicę, znajdujesz ogłoszenie w Internecie !!!

Zanim spakujesz swój bagaż..

Zastanów się czy:

 • znasz język przynajmniej angielski w stopniu zrozumiałym?

 • znasz zwyczaje i kulturę państwa do którego się wybierasz?

 • w Polsce nie znajdziesz pracy dla siebie?

Pomyśl i sprawdź czy:

 • oferta pracy pochodzi z wiarygodnego źródła, od zaufanego pośrednika, może lepiej skorzystać z ogłoszenia oferowanego przez urząd pracy?

 • podmiot oferujący zatrudnienie istnieje, ustal jego siedzibę, adres?

 • czy warunki zawarte w ofercie pracy regulują zatrudnienie obcokrajowca na terenie danego kraju?

 • koniecznie dowiedz się czy będziesz ponosił dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem, załatwieniem mieszkania?

Zanim wyjedziesz...

 • ustal i zabierz ze sobą numer telefonu, adres Ambasady RP w danym państwie;

 • zrób koniecznie ksero swoich dokumentów: paszportu, dowodu osobistego itp.;

 • pozostaw swoim najbliższym aktualne zdjęcie, adres zamieszkania oraz zatrudnienia;

 • ustal w jaki sposób będziesz się z nimi kontaktował i jak często;

 • ustalcie wspólnie “tajne hasło”, które po wypowiedzeniu będzie znakiem, że jest coś nie tak, że źle się dzieje i potrzebujesz pomocy;

 • koniecznie się ubezpiecz.

Zapamiętaj!

 • nigdy nie udostępniaj swojego paszportu, dokumentów innym osobom choćby pod pozorem zameldowania lub spisania umowy;

 • w przypadku gdy oferta pracy budzi twoje wątpliwości nie decyduj się na jej podjęcie;

 • pracodawca, pośrednik nigdy nie powinien brać od Ciebie pieniędzy za pośrednictwo;

 • aby umowa o pracę była sporządzona w zrozumiałym dla Ciebie języku, NIE PODPISUJ rzeczy których nie rozumiesz!

Mając na uwadze swoje bezpieczeństwo podczas wyboru konkretnej pracy, wyjeżdżając zachowaj ostrożność i się przygotuj. W pierwszej kolejności szukaj pracy za pomocą sprawdzonej agencji pośrednictwa pracy lub pośrednika. Pamiętaj , że agencja powinna dostarczyć Ci szczegółowe informacje na temat pracy jaką będziesz wykonywać i poinformować Cię o Twoich prawach i obowiązkach jako pracownika w danym kraju (m.in warunki pracy, wysokość stawek płacy i inne ustalenia muszą być jasno zapisane w umowie). Wszelkie informacje dotyczące mieszkania i warunków pracy znajdziesz na www.eures.praca.gov.pl.

Podróżując zawsze miej aktualną informację o wydarzeniach w przypadku wątpliwości lub braku wiedzy na temat aktualnych wydarzeń mogących wpłynąć na Twoje bezpieczeństwo w podróży, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało bieżące informacje dostępne pod adresem (http://www.msz.gov.pl/pl/informacje. Tam również możesz zarejestrować się w systemie szybkiego reagowania ODYSEUSZ, dzięki któremu w razie zaistniałego za granicą niebezpieczeństwa MSZ będzie się z Tobą kontaktowało.

Posiadasz niedosyt i chcesz dowiedzieć się więcej czym jest handel ludźmi wejdź na stronę https://handelludzmi.eu .

Wiedz, że na poziomie krajowym polska Policja w walce z handlem ludźmi współpracuje z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i instytucjami użyteczności publicznej, takimi jak: Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi, Fundacja „La Strada”, Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”, ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Stowarzyszenie „PoMOC” czy Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji. Na szczeblu Komendy Głównej Policji działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem handlu ludźmi koordynuje umiejscowiony w Biurze Kryminalnym Wydział do walki z Handlem Ludźmi, Wydział ten obsługuje infolinię/telefon zaufania (handelludzmibsk@policja.gov.pl. lub dzwoniąc pod numer 664 974 934).

1 Departament Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Raport Handel Ludzmi 2020 r.

Katarzyna Owsian-Słomińska

Powrót na górę strony